Zoom

Ny lag: EU ska stoppa ditt kaffe från att bidra till avskogning

Tugga för tugg och klunk för klunk har EU:s medborgare bidragit till den globala avskogningen.

EU har kommit överens om en ny lag som gör det olagligt att sälja en rad produkter som bidragit till att skog skövlats eller utarmats. Något som firas som en stor seger av miljöorganisationen WWF. Men vägen dit har kantats av kritik från Sverige.

Sent i natt kom EU överens om att en rad varor så som kaffe och soja inte ska få handlas med inom EU om de bidragit till avskogning eller utarmning av skogar efter den 31 januari 2020. Något som kommer att följas upp med hjälp av satelitdata.

–   Det är ett banbrytande förslag, att vi kan säga det är för att det inte enbart angriper illegal avskogning utan även all avskogning som drivs av jordbrukets utbredning, sa miljökommissionär Virginijus Sinkevičius när förslaget presenterades för ett drygt år sedan.

Sverige har försökt bromsa

Sedan dess har det manglats genom EU:s politiska processer. Som Syre rapporterat har Sverige i Europeiska rådet verkat för att bromsa beslutet och har också haft flera invändningar, som av Världsnaturfonden WWF kritiserats som försök till att vattna ur förslaget.

– Det görs ingen avvägning mellan de strikt nationella näringsintressena och de globala hållbarhetsaspekterna, sa Per Larsson, skogsexpert på WWF, i samband med att Syre skrev om det.

Samtidigt hade den tidigare s-regeringen som skötte förhandlingarna brett stöd i riksdagen med undantag för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Bland annat såg riksdagsmajoriteten förordningen som ett hot mot det svenska kalhyggesbruket. När medlemsländerna i rådet till sist kom fram till en gemensam position, stod det klart att alla hänvisningar till skogsbruksmetoder försvunnit från texten.

”Sett till utgångsläget har Sverige fått stort genomslag för sina prioriterade frågor. Redan nu kan konstateras att den problematiska definitionen av hållbara avverkningsmetoder strukits”, skrev regeringskansliet triumfatoriskt.

Även i EU-parlamentet har tongångarna varit höga. Men där var det den sida som ville skärpa förslaget som gick vinnande ut ur striden.

– Förslagets definitioner är hårdare än de svenska och riskerar att slå mot svenskt skogsbruk i ett senare skede i form av EU-lagstiftning, sa Charlie Weimers (Sd) i ett uttalande till Syre, som röstade emot.

Välkomnas av Världsnaturfonden

Sedan dess har represententer från EU-parlamentet och EU-rådet försökt nå en gemensamma uppgörelse, som alltså blev verklighet i natt.

– Det är mycket bra att det kommer nu, det är unikt globalt, säger Per Larsson från WWF, som menar att EU:s fotavtryck på naturen nu kan minska radikalt.

Han välkomnar också att förhandlingarna om förslaget inte drog ut på tiden, även om miljöorganisationen velat ha in fler ekosystem än skog i förordningen, samt hänvisningar till internationella konventioner som garanterar mänskliga rättigheter.

– Men det är positivt att man lyckades hålla den tuffa tidslinjen och det är en hel del aspekter som blivit förbättrade från ursprungsförslaget, säger Per Larsson.

”Ett historiskt steg”

På en rad punkter går överenskommelsen också längre än vad Sverige drivit i förhandlingarna inom EU-rådet. Bland annat finns siffersatta mål om hur många kontroller som myndigheterna ska genomföra, något Sverige helst hade velat slippa. Också definitionen av skogsutarmning är bredare än den som Sverige varit pådrivande för, även om den är snävare än den som kommissionen gick fram med.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren (MP), har varit kritisk till Sveriges agerande genom hela processen. Men är övervägande nöjd med den kompromiss som nu har slagits.

– Vi har fått ett på det hela taget bra resultat, och min förhoppning är också att vi ska kunna stärka lagstiftningen ytterligare under tidens gång, säger han i ett uttalande.

Även Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro är nöjd och skriver att de risker som hon menar att EU-parlamentets position kunnat innebära för svenskt skogsbruk, undanröjts – samtidigt som det är ett ”historiskt steg för att skydda världens skogar och klimatet”.

– Jag är nöjd att vi under förhandlingarna har sett till att lagstiftningen både blir skarp nog att faktiskt leda till minskad global avskogning och samtidigt inte riskerar det svenska hållbara skogsbruket, skriver hon i ett uttalande.

”Hoppas Sverige stödjer beslutet”

Arton månader får medlemsländerna nu på sig, till det att förordningen träder i kraft. Men först ska den kompromiss som slagits mellan rådet och parlamentet formellt godkännas av EU-parlamentet och EU-rådet. Men Sveriges möjligheter att påverka så här långt fram i processen, är begränsad. Besluten tas i majoritet, så även om något enstaka EU-land säger nej, blir förordningen ändå verklighet.

– Vi hoppas att Sverige stödjer beslutet och arbetar hårt med implementeringen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF i ett uttalande.

Lagen omfattar palmolja, nötkött, timmer, kaffe, kakao, gummi och soya, samt en rad produkter som kan göras av av dem – så som papper och choklad. 

Läs mer:

Sverige fick gehör om kalavverkning: ”En farlig väg att gå”

Regnskogen ska räddas men Sverige sätter hälarna i marken

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV