Zoom

Landsbygdsministern: Pyralid behövs för yrkesodlingen

”Att minska riskerna vid användning av bekämpningsmedel är en fråga som jag och regeringen tar på största allvar”, skriver landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) till Syre.

Yrkesodlingen behöver växtskyddsmedel som innehåller pyralid, enligt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Hon menar att riskerna ska hanteras med information, inte förbud.

Kolonisternas upprop för pyralidförbud riktas till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, som valt att inte svara på frågorna med hänvisning till att Jordbruksdepartementet ligger under landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Hon vill inte intervjuas, men ger en skriftlig kommentar till Syres frågor:

”Att minska riskerna vid användning av bekämpningsmedel är en fråga som jag och regeringen tar på största allvar. När klopyralid förra året omprövades var Sverige drivande i att utöka användingsvillkoren.”

I de ändrade användningsvillkoren för klopyralid ingick en uppmaning riktad till medlemsländerna om att de ska vara särskilt uppmärksamma på ”eventuell överföring av resthalter av klopyralid via kompost eller gödsel från djur vars foder kommer från behandlade områden, för att undvika att mottagliga grödor skadas”.

– Vad gäller just det här bekämpningsmedlet ska det stanna på den gård där du använder det, sade Anna-Caren Sätherberg i en interpellationsdebatt i riksdagen 10 maj.

Men tilläggsformuleringen i användningsvillkoren för klopyralid är alltså inte ett krav på att restprodukter från gården ska stanna på gården.

Vill inte förbjuda

Att pyralider skadat fritidsodlingen gör inte att landsbygdsministern vill förbjuda dem. Hon skriver vidare i mail till Syre:

”Samtidigt [som det finns risker] har växtskyddsmedel som innehåller pyralider fortsatt stor betydelse för möjligheterna att bekämpa ogräs i spannmål och raps för de som odlar yrkesmässigt. För att minska de kända riskerna med användandet pågår ett kontinuerligt arbete med att informera om dessa från såväl myndigheter som bransch.”

I interpellationsdebatten ställde miljöpartisten Maria Gardfell frågan om landsbygdsministern ville verka för ett förbud. Anna-Caren Sätherberg svarade vid upprepade tillfällen:

– Svenskt jordbruk just nu behöver den här typen av bekämpningsmedel, till exempel för raps, för att se till att vi har en produktion innan de bättre medlen kommer.

Landsbygdsministern svarar inte på Syres fråga om varför just pyralider behövs inom yrkesodlingen, när det finns många alternativa växtskyddsmedel.

Hon svarar inte heller på huruvida Jordbruksverket borde få ansvar för fritidsodlingen, som kolonisterna som drabbats av pyralidskador önskar.

Fotnot: Syre har även sökt klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, som avböjer intervju i frågan.

Läs även: 

Kolonisternas kamp mot giftet 

Krav: ”Förstår att man kan bli besviken”