Zoom

Krav: ”Förstår att man kan bli besviken”

Växtnäring med Krav-märke i en vit pil och texten ”godkänd för ekologisk odling” betyder inte att innehållet är ekologiskt.

Många av de fritidsodlare som fått sina grödor förgiftade med pyralid har använt sig av Krav-märkta produkter. Krav har sedan problemet blev känt infört nya regler för jord och gödsel, som ska minimera risken för pyralid i produkterna. Men vad blir skillnaden? Och varför får gödsel från konventionellt lantbruk alls märkas med Krav?

Varor som bär Krav-märke är vanligtvis ekologiskt odlade och därmed fria från kemiska bekämpningsmedel. Men gödsel och gödningsmedel är ett undantag, som gjort det möjligt för pyralidrester från kemiska ogräsbekämpningsmedel att förstöra fritidsodlarnas tomatskörd.

Gödningsmedel har en särskild Krav-märkning inuti en pil, med texten ”Godkänd för ekologisk odling”. Syre frågade Kjell Sjödahl Svensson, koordinator för regler och kvalitet på Krav, varför gödning får ha Krav-märke trots att innehållet inte är ekologiskt.

– Märkningen med en pil och ”godkänd för ekologisk odling” är just för att peka ut att den här produkten är okej att använda i ekologisk och Krav-märkt odling. Eftersom produkten till största delen eller nästan uteslutande kommer från konventionell produktion kan det inte märkas med det vanliga Krav-märket, säger han, och tillägger:

– Men enligt EU-förordningen för ekologisk produktion får inte gödsel kallas för ekologiskt ens om det kommer från en ekologisk ko.

”Att det har hänt är jättebeklagligt och inte på nåt sätt okej, därför är det viktigt att vi gör vad vi kan och försöker skärpa reglerna så det inte ska kunna hända i framtiden”, säger Kjell Sjödahl Svensson, koordinator för regler och kvalité på Krav, angående att fritidsodlare fått sina grödor förgiftade av Kravgödsel
”Att det har hänt är jättebeklagligt och inte på nåt sätt okej, därför är det viktigt att vi gör vad vi kan och försöker skärpa reglerna så det inte ska kunna hända i framtiden”, säger Kjell Sjödahl Svensson, koordinator för regler och kvalité på Krav, angående att fritidsodlare fått sina grödor förgiftade av Kravgödsel. Foto: Krav

För många är nog  Krav synonymt med ekologiskt. Så varför ska gödsel över huvudtaget märkas med Krav? Vad är skillnaden mot konventionell gödsel?

– Någon form av märkning vill vi ju ha för att kunna skilja ut det från gödsel som inte är tillåten i Krav-­certifierad produktion. Krav-märkta gödningsmedel underlättar för alla som odlar ekologiskt, för då vet de att allt i den gödseln är godkänt att använda i ekologisk produktion. I Krav-märkta gödningsmedel ingår inte någon konstgödsel, och bara vissa typer av konventionell stallgödsel är tillåten. Dessutom finns begränsningar av tungmetallinnehållet i Krav-märkt gödsel, säger Kjell Sjödahl Svensson.

Tror du vanligt folk har koll på skillnaden på Krav-märke inuti en pil och vanliga Krav-märket?

– Jag hoppas att de har det, i och med att det är ett annat märke än det som används för ekologisk Krav-märkning.

Planerar ni att göra skillnaden tydligare?

– Det viktigaste tycker vi är att stärka skyddet för föroreningar och göra produktansvaret tydligare så det går att lita på produkterna.

Riskerar det Krav:s trovärdighet att fritids­odlare fått sina skördar förgiftade av Krav-gödsel?

– Att det har hänt är jättebeklagligt och inte på nåt sätt okej, därför är det viktigt att vi gör vad vi kan och försöker skärpa reglerna så det inte ska kunna hända i framtiden. Visst förstår jag att man kan bli besviken. Sen är det jätteviktigt att man ser varifrån problemet kommer, från användningen av kemiska bekämpningsmedel i konventionell odling. Genom att konsumenter väljer Krav-märkt kan en matproduktion utvecklas som inte är beroende av kemiska bekämpningsmedel.

Har Krav något ansvar för att fritidsodlare i tron att de odlat ekologiskt fått sina grödor förgiftade?

– Största ansvaret ligger hos de konventionella producenter som använder bekämpningsmedel som innehåller pyralider, och att man tillåter att dessa medel får användas i konventionell odling. Sen har ju de som producerar Krav-märkta gödningsmedel ett produktansvar. Men visst är det viktigt att Krav gör vad vi kan för att stärka våra regler. Det är därför vi har ändrat reglerna. Det är viktigt att ingen blir missledd.

Krav:s ändrade regler för jord och gödsel trädde i kraft 1 januari 2022, och ställer krav på att producenterna ska göra en omfattande riskvärdering av de råvaror som ingår i produkterna, och att alla råvaror tydligt listas på förpackningarna. Finns en misstanke om att råvarorna kan innehålla bekämpningsmedelsrester som kan skada grödorna, ska råvarorna analyseras. Om skadliga produkter trots allt skulle komma ut på marknaden, kan Krav stoppa försäljningen av produkterna.

Kan produkter som redan finns på marknaden fortsätta säljas utan att vara riskvärderade enligt de nya reglerna?

– Om man byter råvaror eller lanserar nya produkter måste man göra riskanalys. Ser man att produkten är ny då vet man att den nya riskanalysen är tillämpad. Så ansvaret är starkare för nya produkter. Men vi har också en ny regel som pekar på produktansvaret som tydligt anger att man måste ta ansvar för att produkterna inte skadar växtodlingen.

Läs även: 

Kolonisternas kamp mot giftet 

Landsbygdsministern: Pyralid behövs för yrkesodlarna