Radar · Djurrätt

Namninsamling i protest mot plågsamt djurförsök på KI

Djurrättsalliansen uppmanar Karolinska Institutet att upphöra med det djurförsök på möss som just nu bedrivs på institutionen.

10 000 personer har skrivit under den namninsamlingskampanj som riktar sig mot ett djurförsök på Karolinska institutet, KI, där möss utsätts för smärta i olika former. Djurrättsalliansen, som står bakom kampanjen och lämnade över listan till KI i dagarna, menar att försöken bryter mot svensk djurskyddslag.

I det aktuella djurförsöket, som först uppmärksammades av organisationen Djurrättsalliansen i november 2020 och syftar till att undersöka smärta, beräknas drygt 3 500 möss utsättas för olika smärtprovokationer på Karolinska institutet i Stockholm. Det handlar exempelvis om injicering av kemiska lösningar som framkallar smärta och klåda, upprepade stickningar i tassar, kirurgiska ingrepp i ryggrad och hjärna samt akut opioidabstinens.

I ansökan som har godkänts av Stockholms djurförsöksetiska nämnd, ingår också att tvinga djuren att springa i löphjul under 12 timmar för att, när de slutar röra på sig, ge dem upprepade elchocker. Detta för att undersöka hur fysisk aktivitet och sömnbrist påverkar smärta.

Ett så kallat forced swim test ingår också. I testet placeras mössen i bägare där vattennivån justeras så att mössen inte når botten och tvingas simma tills de inte orkar mer och börjar flyta med huvudet ovanför vattnet. Testet har kritiserats för att ha låg validitet och har sedan tidigare slutat användas av bland annat Pfizer, Astra Zeneca och King’s college i London. Enligt EU:s försöksdjursdirektiv har det dessutom den högsta lidandegraden som försöksdjur kan utsätts för.

”Bryter mot djurskyddslagen”

Djurrättsalliansen menar att godkännandet av försöket bryter mot både djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, då djuren kommer att utsättas för upprepade smärtframkallande tester under längre tid utan tillräcklig smärtlindring, eftersom testet går ut på att mäta just olika typer av smärta.

Enligt 7 kap. 9§ i djurskyddsförordningen (2019:66) får ett etiskt godkännande ”inte ges för djurförsök som skulle medföra svårt lidande som sannolikt skulle bli långvarigt och inte kunna lindras.”

I dagarna lämnade organisationen över en protestlista med tusentals underskrifter till Karolinska institutet som uppmanar institutionen att stoppa de plågsamma försöken på mössen.

– Försöket som godkänts och pågår på Karolinska Institutet är ett
extremt plågsamt djurförsök där mössen torteras på olika sätt. Över 10
000 personer har skrivit under namninsamlingen för att stoppa försöket
och vi hoppas att KI ska ta till sig av kritiken och tänka om, säger Daniel Rolke, ordförande för Djurrättsalliansen till Syre, och fortsätter:

– Det är 2022 och vi måste hitta andra sätt att forska på som inte innebär att
djur utsätts för lidande.

Läs mer:

Regeringen vill ta fram plan för att begränsa djurförsök 

Syre förklarar: Forskning utan djurförsök

Forskare vill öppna upp debatten om djurförsök – startar akademi