Radar · Politik

Ny uppgörelse: SD får makt över kulturpolitiken

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) kommer att få driva en politik som Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson har stort inflytande över.

SD vill fasa ut ”vänsterstyrningen” av kulturen och se över finansieringen, jämställdhet och Agenda 2030.

Tidöavtalet står det att ”kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde gentemot nyttoändamål och principen om armslängds avstånd ska upprätthållas”.

Tidöpartierna har nu gjort en överenskommelse som påverkar ett dussintal kulturinstitutioner och det är just skrivningen om armlängds avstånd som gett Sverigedemokraterna sitt stora kulturpolitiska genombrott uppger Expressen.

Sverigedemokraterna anser att det i dag är en omfattande politisk styrning av kulturen och att principen om armlängds avstånd inte upprätthålls.

– Det finns en tydlig politisk slagsida åt vänster i den breda styrningen av kulturpolitiken, och det vänder vi oss emot. Det är inte ett område som ska styras på det sättet, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen.

Enligt Expressens källor har partiet haft invändningar på en del av de uppdrag som legat på kulturinstitutioner likt de statliga museerna just utifrån att det handlat om en politisk färgad styrning. Därför har Tidöpartierna nu kommit överens om att se över bland annat de krav på främjande av jämställdhet som finns inskrivet i regleringsbreven och även målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Tidöpartierna har även enats om att ta bort uppdraget att kulturinstitutioner och andra myndigheter ska anställa nyanlända praktikanter.

"Lucia var en kvinna"

De senaste veckornas debatt om icke-binära lucior och sagostunder med dragqueens, där lokala SD-politiker stoppat dessa inslag har satt fingret på den konflikt med Sverigedemokraterna som en del varnade för i regeringsbildningen. Mattias Bäckström Johansson anser att de lokala SD-politikerna hamnat rätt i sina överväganden både i fallet med sagostunderna och lucian som stoppades.

– Det fanns en tydlig förväntan om traditionellt luciatåg, men man tog tillfället i akt att provocera. Det är inte öppet för tolkning huruvida lucia var en man eller kvinna, utan lucia var en kvinna. Här måste man se vem det är som politiserar, säger han till Expressen.

Sverigedemokraterna vill även se över finansieringen av kulturen – för även den är tydligt präglad av en vänsterstyrning menar man.

– Konsten ska vara fri. Vi ska inte vara ett land som förbjuder olika saker. Men det finns ingen mänsklig rättighet i att ta del av skattebetalarnas pengar, säger Mattias Bäckström Johansson till Expressen.

Läs mer:

Namninsamling kräver SD-politikers avgång efter stoppat Luciatåg

Glitter på biblioteket