Zoom

Låt det flöda: Fem projekt som ska göra våra floder vilda igen

Stora summor satsas nu på att återförvilda älvar och floder runt om i Sverige.

I takt med att vi tämjt våra floder och älvar har vi utarmat den biologiska mångfalden i vattendragen. Men nu satsas över 700 miljoner kronor på förbättringar. Syre listar fem projekt som ska ge naturen en välbehövlig boost. 

Välstånd byggdes genom att med dynamit och schaktmaskiner anpassa våra älvar och floder för våra behov. Men den natur som vår civilisation vilar på blev lidande. Nu ska floder och älvar återställas för otaliga miljoner. Här listas de största projekten.

1. Torne älv, total budget 214 miljoner kronor.

Åtgärder i urval: Byta ut/åtgärda vägtrummor som utgör hinder för djurlivet, återställa hur vattendragen såg ut innan de anpassades till att flotta timmer, återväta våtmarker.

Ska bland annat gynna: Lax, stensimpa, utter och flodtrollslända, flodpärlmussla.

Läs mer här.

2. Öreälven. Budget: 179 miljoner kronor. Pågår: 2021-2026

Åtgärder i urval: Byta ut/åtgärda vägtrummor som utgör hinder för djurlivet och återställa hur vattendragen såg ut innan de anpassades till att flotta timmer.

Ska bland annat gynna: Flodpärlmussla, lax, öring, utter, mikroskapania, stensimpa och flodnejonöga.

Läs mer här.

3. Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Lögdeälven och Byskeälven. Budget 124 miljoner. Pågår 2016-2022 (avslutat).

Åtgärder i urval. Lägga tillbaka stora block och stenar, återskapar lekbottnar. Byggde vidare på ett tidigare projekt som tog bort vandringshinder.

Skulle bland annat gynna: Lax, flodpärlmussla och utter.

Läs mer här.

4. Mörrumsån, Rönne å, Emån, Helge å, Virån, Alsterån, och Verkeån. Budget: Runt 100 miljoner kronor. Pågår: 2019-2025.

Åtgärder i urval: Skapa fria vandringsvägar för fisk bland annat genom att riva flera gamla vattenkraftsverk samt tillföra en mer varierad bottenstruktur (sand, grus, sten, block och död ved).

Ska bland annat gynna: Ål, lax, öring, tjockskalig målarmussla och flodpärlmusslan.

Läs mer här.

5. Delar av Ljusnan, Voxnan och Gimån. Budget: 90 miljoner kronor.

Åtgärder: Byta ut/åtgärda vägtrummor som utgör hinder för djurlivet och återställa hur vattendragen såg ut innan de anpassades till att flotta timmer, bland annat genom att riva gamla flottningsdammar.

Ska bland annat gynna: Utter, flodpärlmussla och mikroskapania, en mossa som växer på död ved i strandzonen.

Läs mer här.

Läs mer: 

Historisk satsning ska återförvilda Torneälven

Vattenkraft bakom fiskdöd: Nu krävs de på nya miljötillstånd

Riksdagen körde över regeringen i vattenkraftsfrågan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV