Radar · Arbetskritik

Brittiska apptaxiförare i Husby – gemensam kamp för bättre villkor

Taxiförare från Storbritannien och Sverige, kör för appföretag som Uber och Bolt, träffades i veckan i Husby i Stockholm för att kraftsamla för bättre arbetsvillkor inom gigekonomin.

Apptaxiförare i Sverige som kör för företag som Uber och Bolt har länge försökt uppmärksamma de dåliga arbetsförhållandena inom gigekonomin. I veckan kraftsamlade de med brittiska kollegor, under ett möte i Husby.

I takt med att gigföretag blir vanligare i samhället har också gigarbetarnas arbetsvillkor blivit ett hett debattämne. De som arbetar för appföretag inom den växande gigekonomin, betraktas ofta inte som anställda, utan egenföretagare. Appföretagen erkänner sig inte som arbetsgivare och menar oftast att de enbart erbjuder en digital plattform för uppdrag och därmed inte heller har samma skyldighet som arbetsgivare i vanliga fall har gentemot sina anställda.

Taxiförare som arbetar inom gigekonomin i Sverige, för företag som Uber och Bolt, har länge krävt bättre arbetsvillkor inom gigekonomin och bildade  tillsammans föreningen Taxiunionen för att driva frågorna.

I veckan träffade de sina brittiska apptaxikollegor från Storbritannien för att utbyta information och erfarenheter, under ett möte på Folkets Husby i Stockholm, rapporterar Nyhetsbyrån Järva. Totalt deltog uppemot 40 taxiförare på mötet, som anordnades av fackföreningen SAC och Taxiunionen, och är en del av en kampanj som syftar till att organisera arbetare inom den oreglerade appekonomin.

– Vi beklagar inte de som sagt att de skulle komma till det här mötet men uteblev, utan vi gläds åt de som kommit. Vi visar att vi finns och att vi agerar tillsammans, sa John van Dinther, vice ordförande för Taxiunionen.

Från Storbritannien deltog App Drivers & Couriers Union, ADCU, en brittisk fackförening för gigarbetare.

– Vi vill hjälpa våra svenska vänner och ge råd och tips för hur man kan växa och bli en verklig maktfaktor, sa James Farrar som kör taxi i London.

Taxiunionen och ADCU fick först upp kontakten under ett möte i Bryssel, där olika fack- och intresseorganisationer för gigarbetare deltog. Förhoppningen är att organiseringen och kunskapsutbytet gigarbetare emellan, kommer att uppnå bättre arbetsvillkor för den nya yrkesgruppen, i land efter land.

Anställda i Storbritannien

I Storbritannien har apptaxiförarna, genom fackligt engagemang och strejk, lyckats få igenom sina grundläggande krav efter att ha tagit Uber till landets Högsta domstol. Beslutet innebar bland annat att Uberförarna fick rätt till en anställningsform och semesterlön samt omfattades av minimilön och pensionsprogram.

I Sverige granskade Arbetsmiljöverket Ubers roll som arbetsgivare, men la ner ärendet med hänvisning till att Uber registrerat sin verksamhet i bland annat Holland.

Läs mer:

Taxiappförare organiserar efter brittisk modell

Ubers chaufförer anställs i Storbritannien – men inte i Sverige