Radar · Arbetskritik

Taxiappförare organiserar efter brittisk modell

Taxiförare är trötta på plattformsföretagens dåliga villkor, och vill nu gemensamt göra sig hörda.

Taxiförare som kör via appföretag som Uber och Bolt har länge protesterat mot dåliga arbetsvillkor. För att öka sina chanser att påverka plattformsföretagen har Taxiunionen bjudit in den brittiska fackföreningen App drivers and couriers union, som i Storbritannien lyckats driva igenom grundläggande krav på anställning och lönehöjningar.

En brittisk fackförening ska hjälpa svenska taxiappförare att kräva bättre arbetsvillkor av plattformsföretag som bland annat Uber.

– Vi har fått nog av att bli behandlade som omyndiga. Vi har inte något att säga till om, får inget gehör för våra frågor eller synpunkter, och utöver det finns det ingen som kan representera oss.

Det säger John van Dinther, vice ordförande i Taxiunionen, som bildades 2021, för att försöka komma till rätta med just dessa problem. Föreningen samlar förare och åkerier som använder sig av taxibeställningsplattformar som appföretagen Uber, Bolt och Taxijakt erbjuder, där arbetsförhållandena länge ifrågasatts.

”Dåligt för hela systemet”

Företagens svar på kritiken brukar som regel gå ut på att det är frivilligt att köra så mycket man vill, och att de bara tillhandahåller själva plattformen och inte kan betraktas som arbetsgivare.

– Man har valt jobbet för att ha en viss frihet, visst, men det finns en hel del folk som är så beroende av det att man inte kan välja när man kör, utan man kör när det finns jobb. Man kan behöva köra 6-7 dagar i veckan och 13 timmar per dygn för att det ska gå runt.

John van Dinther förklarar att den låga ersättningen är dålig för hela systemet; förare avbokar kunder som befinner sig för långt bort eftersom taxan inte är hög nog för att täcka drivmedelskostnaden, och missnöje uppstår på alla ändar.

I andra länder har processer drivits som fått appföretagen att ta ett större ansvar.

Organisering över gränserna

2018 gick stora grupper av förare ut i strejk i Storbritannien och krävde förändringar, vilket i sin tur ledde till stiftandet av fackföreningen App drivers and couriers union som växte till 10 000 medlemmar på två års tid. Man tog Uber till landets högsta domstol och fick igenom sina grundläggande krav på anställning och lönehöjningar.

– Även om det råder lite annorlunda lagar och förhållanden i England så är det största problemet för oss här att vi är tusentals individer som kör, men vi har inget gemensamt sammanhang. Vi försöker förena oss så att vi har en röst, säger John van Dinther.

Som en del i det arbetet har Taxiunionen bjudit in representanter från App drivers and couriers union till en informations- och inspirationsträff den 22 november i Stockholmsförorten Husby. Van Dinther hoppas att det kan leda till ett mer strukturerat engagemang, som kan ersätta spridda klagomål som inte har någonstans att landa.

– I den brittiska fackföreningen har man tagit gemensamma steg och satsat på det väsentliga, och när man får höra om det hoppas jag att vi får uppfattningen att det är möjligt att göra något. Jag tror vi skulle kunna påverka också i Sverige, och England vill hjälpa oss med det och stödja oss, säger John van Dinther.

Läs mer:

Ubers chaufförer anställs i Storbritannien – men inte i Sverige