Radar · Miljö

Klimatplaner uppdaterades inte trots löfte

Alok Sharma, ordförande för klimattoppmötet Cop26 i Glasgow.

Det har lyfts som ett av de viktigaste löftena från Cop26 i Glasgow: Att ländernas klimatplaner ska uppdateras för att bättre rimma med Parisavtalet. Men endast en handfull regeringar har uppfyllt löftet före deadline, rapporterar Climate home news.

Förhandlingarna under klimattoppmötet Cop26 i Glasgow slutade med tårfyllda ögon. Men när dammet lagt sig och sömnen gjort sitt såg ändå många mötet som ett steg i rätt riktning. Förvisso hade ord i slutdokumentet i sista minuten vattnats ur, och ändrats från att kol som energikälla ska fasas ut till att det ska fasas ”ned”. Men andra åtaganden sågs ändå ha större betydelse. Som att alla länder förband sig att stärka sina klimatplaner i linje med Parisavtalet inför Cop27 som äger rum i Kairo i november.

Detta löfte ansågs som helt avgörande för att vi inte ska bränna förbi det viktiga 1,5-gradersmålet, som ses som en gräns där klimatriskerna ökar avsevärt. Men den 23 september, när deadline gick ut inför klimattoppmötet Cop27 i Kairo, som inleds om mindre än två månader, visade det sig att endast 23 länder av 200 uppfyllt löftet, vilket sajten Climate home news var först att rapportera om.

Världen tre största klimatbovar, EU, Kina och USA har inte höjt ambitionsnivån utan har arbetat med att implementera de beslut som redan tagits. I samband med ett toppmöte i Köpenhamn i maj berättade Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie för Syre att det då inte fanns några planer på att uppdatera EU:s klimatplan (NDC).

– Det kom inte några sådana signaler idag, den bedömning som gjorts för EU:s NDC är att den ligger i linje med 1,5-gradersmålet. Men det finns säkert olika aktörer som menar att den inte är det, sa han.

Alok Sharma som var ordförande för Cop26 i Glasgow uppmanar stora utsläppsländer att uppdatera sina klimatplaner
Alok Sharma som var ordförande för Cop26 i Glasgow uppmanar stora utsläppsländer att uppdatera sina klimatplaner. Foto: Twitter

Global utvärdering nästa år

Bland de länder som ändå har höjt sin ambition sedan Cop26 i Glasgow märker Australien ut sig. Den 21 maj blev det maktskifte och den socialdemokratiska regeringen har, med stöd av bland annat de gröna, fattat beslut om ett skärpt klimatlöfte till 2030. Även Indonesien, Egypten och Förenade arabemiraten har beslutat om ett starkare mål.

Men i den snabbt föränderliga värld vi lever i kan även EU komma att uppdatera sitt klimatmål, om än inte i tid till Cop27. Enligt dokument som Reuters tagit del av kan målet om att minska utsläppen med 55 procent ökas med några procentenheter. Detta med bakgrund av de beslut som fattats för att öka andelen förnybar energi och skärpa mål om energieffektivisering, som ett led i att minska beroendet av rysk olja och gas.

Om det verkligen blir en skärpning beror också på utfallet av de förhandlingar som nu pågår om hur EU ska nå målet om att minska utsläppen med 55 procent till 2030, enligt Reuters.

En global utvärdering av alla länders mål och hur de ämnar nå dem, är planerad av FN nästa år.

Läs mer:

Klimatledare lovade att hålla 1,5-gradersmålet vid liv

Alla lika missnöjda med kompromissen på Cop26? Inte riktigt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV