Glöd · Ledare

Inte alla SD-politiker är arga män

Det strategiskt smarta i SD:s framväxt har kontinuerligt varit något av det mest skrämmande i den extrema svenska högersvängen. SD har alltid medvetet anpassat sina åsikter (till exempel i sin inställning till Ryssland), sin retorik och sina framtoningar så att de bäst gynnar deras rådande position.

Vi minns, eller bör i alla fall minnas, Rickard Jomshofs uttalande 2015: ”Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.”

Den senaste smarta draget från SD är att välja en mindre kontroversiell SD-representant för andre vice talmansposten, istället för omdebatterade Björn Söder som var andre vice talman 2014–2018. Björn Söder själv lär, enligt uppgifter till Aftonbladet, ha blivit rasande över att inte ha blivit nominerad. Vilket är föga förvånande eftersom Söder rasar över något var och varannan vecka, häromsistens över att vi i public service-tv fortfarande kan få höra någon i en debatt nämna det som står i SD:s egen vitbok om att partiet har rötter i nazismen.

Den som då SD bedömer som ett mindre kontroversiellt namn är Julia Kronlid, som skrivit inte mindre än 54 motioner om abort och som i en intervju i SANS magasin 2014 slog ett slag för kreationismen. Kronlid argumenterade för att evolutionsteorin ska läras ut som en av alternativa teorier i skolan och sa då: ”Jag accepterar inte evolutionsteorins påstående att människor härstammar från aporna. Man kan ifrågasätta det vetenskapliga i det eftersom det ligger så långt tillbaka i tiden”. I en intervju 2014 utvecklade Kronlid hur hon inte kan uttala sig om huruvida jorden är äldre än 6 000 år eftersom hon inte levde då och därmed inte kan uttala sig om vetenskapen.

SD måste ha räknat med vissa diskussioner om abortkritik och kreationism, men valet av Kronlid har varit ytterst medvetet. Kronlid har i allmänhet en konsekvent tendens att tona ner alla uttalanden hon gör. Hon pudlar och backar, framstår och framställer sig som försiktig och ickekonfrontativ. Hon ”skulle inte ha något emot” om evolutionsteorin kritiserades lite grann i skolan, men det är hennes egen ytterst personliga åsikt som faller under religionsfriheten, svamlar hon själv när hon fritt blandar fakta och religiös tro på ett sätt som mest får henne att framstå som snäll och ja, vad ska vi säga … inte som någon representant för någon hotande intellektuell elit i alla fall.

Kronlid är en person som kan rita upp en konflikt mellan svenska fattigpensionärer och personer i behov av bistånd i andra länder (här i podden Jesus & politik) med ordval om balanserade avvägningar och ett tonfall som vill signalera ”god kristen medmänniska”.

Vad Kronlid själv egentligen tycker i abortfrågan vill hon inte heller göra tydligt, att döma av hur hon uttalade sig när SD övergav sin tidigare hållning om att vilja sänka abortgränsen till vecka 12. Även denna ändring i SD:s framtoning var driven av strategiska beslut där abortfrågan ansågs för komplicerad och oviljan att framstå som kvinnofientlig övervägde. 

Kronlid med sin kreationism kan absolut framställas som dum, men därmed också som ofarlig. Och ett par ofarliga blonda kvinnliga företrädare är precis vad SD vill ha fler av nu. SD har som bekant lägst stöd hos kvinnor och att då hålla tillbaka en konfrontativ person som Söder för att istället lyfta fram en kvinna som Kronlid, som är tränad i att inte i första hand avslöja vad hon egentligen tycker, blir förstås ett sätt att försöka bredda bilden av partiet.

På sikt är kanske också förhoppningen att locka till sig sympatier från till exempel högerkristna som kan välja att tolka in lite vad de vill för åsikter i Kronlids uttalanden. Framför allt kan fler SD-lutande kvinnor i Kronlid få en person att peka på när de vill flytta uppmärksamhet från järnrörsviftande rasande män med låg förmåga till aggressionsreglering. Sen får det väl vara lite hur det vill med vetenskap och fakta, hon verkar ju i alla fall snäll, den där Kronlid.

Pussy riot-medlemmen Anna Kuzminykh talar på sekulär högtidsstund i samband med riksmötets öppnande.

Nyfascismens frammarsch i Italien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV