Radar · Miljö

EU anmält till EU-ombudsmannen: ”Måste bli av med rysk energiimport”

Aktivister protesterade mot oljeimport från Ryssland utanför grindarna till oljehamnen i Malmö, den 7 april.

EU-kommissionen kan bryta mot EU-lag och sina åtaganden kring mänskliga rättigheter genom att inte agera tillräckligt snabbt när det gäller att fasa ut fossila bränslen från Ryssland. Det menar flera miljöorganisationer och advokater som tillsammans med Global legal action network anmält kommissionen till Europeiska ombudsmannen.

Genom att fortsätta importera gas och olja från Ryssland så finansierar Europa kriget i Ukraina. Det är budskapet i det klagomål som flera miljöorganisationer har lämnat in till Europeiska ombudsmannen, som har i uppdrag att granska EU-institutionernas arbete.

– EU säger att det står i solidaritet med Ukraina, men de miljarder euro som EU-medlemmar fortfarande betalar för ryska fossila bränslen finansierar direkt Putins krigsmaskin och upprörande krigsförbrytelser, samtidigt som klimatkrisen fördjupas, säger ukrainska miljöjuristen Svitlana Romanko i ett pressmeddelande.

Hon är en av de som står bakom anmälan, tillsammans med kampanjgruppen Avaaz, flera miljörorganisationer och med hjälp av organisationen Global legal action network, GLAN.

Med klagomålet vill de få Europeiska ombudsmannen, irländska Emily O’Reilly, att göra ett uttalande som rekommenderar EU-kommissionen att göra en utvärdering av hur deras import av ryska fossila bränslen påverkar Rysslands brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina. De vill också se att EU identifierar hur de på snabbast och mest klimatvänliga sätt kan göra sig fria från det ryska fossil-beroendet.

"Kommer underblåsa klimatkrisen"

Klagomålet lyfter bland annat forskning som visar på omedelbara åtgärder som EU kan vidta för att minska efterfrågan på olja och gas från transporter och byggnader.

– Att bara byta återförsäljare genom att ersätta rysk olja och gas 1:1 med andra källor kommer inte att lösa någonting. Vi måste bli av med rysk energiimport så snart som möjligt, men att bygga lng-terminaler (som omvandlar flytande gas) kommer underblåsa klimatkrisen och skapa nya beroenden. EU måste hitta bättre svar än så. Det är därför vi behöver en fullständig utvärdering av alla tillgängliga åtgärder, säger Sascha Müller-Kraenner, vd för tyska miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe, i pressmeddelandet.

Förra året kom 45 procent av inkomsterna i Rysslands federala budget från export av olja och gas, enligt International energy agency, IEA. Och trots att pengarna fortsätter att flöda till Ryssland har EU inte kunnat besluta om mer än en gradvis utfasning av oljeimporten fram till slutet av 2022, med en viss osäkerhet om att kunna genomföra detta då bland annat Ungern motsäger sig en sådan plan.

"Driver upp de globala priserna"

EU:s plan på att göra sig fri från det ryska fossilberoendet, Re power EU, som släpptes i förra veckan innehåller några steg i rätt riktning, men är inte tillräckligt ambitiös, enligt klagandena.

– EU:s nuvarande strategi för att gradvis minska beroendet är otillräcklig eftersom den långsamma ryska importen av fossila bränslen driver upp de globala priserna på fossila bränslen, vilket i slutändan betyder mer pengar för Ryssland. EU-kommissionen måste föreslå mer drastiska åtgärder för att stoppa finansieringen av Kreml, klara klimatkrisen och se till att ingen lämnas på efterkälken i Europa, eftersom de stigande priserna också kommer att slå hårt mot de mest utsatta konsumenterna, säger Paul Mougeolle från den franska miljöorganisationen Notre affaire à tous i pressmeddelandet.

Läs mer:

Kritik mot EU:s plan – riskerar att låsa in sig i gas

Granskning: Ryska företag lobbade för gas i EU:s taxonomi