Radar · Miljö

Granskning: Ryska företag lobbade för gas i EU:s taxonomi

Arkivbild från 2010 som visar arbetet med att lägga ned de enorma rör under Östersjön som nu utgör Nordstream 1, som fortfarande leder gas från Ryssland till Europa.

En granskning som Greenpeace Frankrike gjort visar att de ryska företagen Gazprom, Rosatom och Lukoil haft flera fingrar med i de diskussioner som lett fram till EU-förslaget om att inkludera gas och kärnkraft i den så kallade taxonomin.

Under lång tid har det diskuterats kring vilka energislag som ska inkluderas i EU:s taxonomi, och därmed klassas som hållbara investeringar för framtiden. I det senaste förslaget som EU-kommissionen presenterade i februari inkluderades kärnkraft och fossilgas som sådana, åtminstone under en övergångsperiod.

I en ny granskning har Greenpeace i Frankrike tagit en titt på hur påverkansarbetet sett ut kring denna viktiga fråga. Det visade sig att de ryska företagen Gazprom, Rosatom och Lukoil använt sig av dotterbolag, joint ventures och europeiska lobbyorganisationer för att träffa EU-tjänstemän på hög nivå och på så sätt påverka beslutsfattandet och få in gas och kärnkraft i taxonomin.

– Putin kommer att bli den stora vinnaren om gas och kärnkraft läggs till EU:s lista över hållbara investeringar, och skulle göra EU mer beroende av rysk energi i decennier framöver, säger Rolf Lindahl, klimat- och energiansvarig på Greenpeace i Sverige, i ett pressmeddelande.

Granskningen bygger till största delen på EU:s öppenhetsregister och andra offentliga källor. Den visar bland annat att Gazprom utövat inflytande via sitt tyska dotterbolag Gazprom Germania, men även indirekt via lobbyföreningarna Gas infrastructure Europe, Gas naturally och European clean hydrogen alliance. Genom sitt medlemskap i European energy forum och – via dotterbolag – Brussels energy club, har man också kunnat påverka via privata evenemang bakom stängda dörrar som arrangerats med EU-beslutsfattare om taxonomin.

Tjänar miljarder på förslaget

På samma sätt har Lukoil varit medlem i Business Europe (fram till mars 2022), som haft minst elva möten på hög nivå med EU-tjänstemän som enbart fokuserade på taxonomin medan Lukoil var medlem. 

I rapporten kommer man också fram till att Ryssland skulle kunna tjäna 4 miljarder euro per år genom ökade gasexporter om nuvarande förslag till taxonomi antas. Kriget i Ukraina har dock tydligt satt fingret på hur beroende Europa är av framförallt de ryska gasexporterna.

– När EU nu förhoppningsvis vidtar kraftiga åtgärder för att bryta sig loss från ryskt energiberoende är det enda rimliga att Europaparlamentet röstar nej till att inkludera fossilgas och kärnkraft i taxonomin eftersom de annars skulle riskera att stärka Putins krigskassa och inflytande över europeisk energipolitik, säger Rolf Lindahl i pressmeddelandet.

Läs mer:

EU: Kärnkraft och gas klassas som hållbara

EU vill klassa gas och kärnkraft som ”gröna” – anklagas för att ”smyga” ut plan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV