Radar · Miljö

EU vill klassa gas och kärnkraft som ”gröna” – anklagas för att ”smyga” ut plan

Samtidigt som Tyskland fasar ut ytterligare en del av sin kärnkraft (såsom den i Grohnde på bilden) så föreslår EU-kommissionen att klassa kärnkraften som ett hållbart energislag, åtminstone i en övergångsfas.

På själva nyårsafton skickade EU-kommissionen ut ett utkast till medlemsländerna på en plan som skulle klassa energi från fossilgas och kärnkraft som hållbar. WWF kritiserar det som att ”smyga” och Tysklands klimatminister kallar det ”greenwashing”.

Diskussionerna har varit många och långa det senaste året över vilka energislag som ska få klassas som hållbara investeringar i EU:s så kallade taxonomi. Att känslorna blivit så upprörda kring detta handlar om att listan avgör vilka typer av energislag som kan dra till sig investeringar, från såväl EU som andra aktörer och att det därmed står miljarder på spel.

Främst är det kärnkraft och fossilgas som debatterats och ett beslut om dessa två energislag har skjutits upp två gånger det senaste året.

I utkastet som EU-kommissionen skickade ut under nyårsafton och som läckt ut till media (bland annat Euraktiv har publicerat det i sin helhet) går det att läsa att kommissionen föreslår att kärnkraftverk ska ses som hållbara – om de har en plan och en plats för att på ett säkert sätt kunna förvara avfallet.

Naturgasverk (som alltså producerar fossil gas) föreslås klassas som hållbara om de ersätter mer smutsig energi, såsom kolkraft, och inte producerar mer än 270 gram koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimma.

Båda två energislagen föreslås få en grön stämpel under förutsättningen att de ses som ”övergångs”-energislag och får tillstånd att byggas senast 2045 för kärnkraftverk och 2030 för gaskraftverk.

"Skrivet bakom stängda dörrar"

WWF är mycket kritiska till att EU-kommissionen ”smyger ut” sin plan under nyårsafton, utan att konsultera medborgarna. I en kommentar på hemsidan säger Henry Eviston, talesperson för hållbar ekonomi vid WWF:s kontor för Europa-policy:

”Inte långt från att gräva ett verkligt hål: EU-kommissionen kunde inte ha försökt hårdare att begrava detta förslag. När frågan handlade om huruvida förnybara energikällor är gröna gav kommissionen medborgarna tre tillfällen att lämna sin åsikt. För fossil gas och kärnkraft får vi ett dokument skrivet bakom stängda dörrar och publicerat på nyårsafton. Om EU är trygga med detta förslag borde de hålla ett offentligt samråd.”

Miljöorganisationen ingår också i den expertgrupp som nu ska titta närmare på förslaget, men är kritiska till att de bara får fram till den 12 januari för att komma med synpunkter. ”De flesta samråd i Bryssel pågår i minst fyra veckor”, konstaterar de i sitt uttalande.

Flera tyska politiker har också kritiserat förslaget. Robert Habeck, ekonomi- och klimatminister, kallade det för ”greenwashing” och ”fel”, med tanke på de långsiktiga effekter med avfall som kärnkraft ger upphov till.

”Det är hur som helst tveksamt om denna greenwashing kommer att få någon som helst acceptans på finansmarknaden”, sa han enligt Deutche Welle.

EU-kommissionen skriver själva i ett pressmeddelande att de anser ”att naturgas och kärnkraft spelar en roll som ett sätt att underlätta övergången mot en övervägande förnybar framtid. Inom ramen för taxonomi skulle detta innebära att dessa energikällor klassificeras under tydliga och snäva förhållanden (exempelvis måste gas komma från förnybara källor eller ha låga utsläpp till 2035), särskilt eftersom de bidrar till övergången till klimatneutralitet.”

Läs mer:

Uppgifter: Expertgrupp vill inkludera kärnkraft i den nya gröna taxonomin

EU-kommissionär vill klassa fossilgas som hållbart – beslut i januari