Radar · Miljö

Uppgifter: Expertgrupp vill inkludera kärnkraft i den nya gröna taxonomin

Barsebäck är i full fart att rivas.

Investeringar i mångmiljardklassen står på spel när EU ska uppdatera sina kriterier för vad unionen anser är hållbara investeringar. I ett läckt dokument som nyhetssajten Euractive tagit del av, föreslås kärnkraft få den åtråvärda gröna stämpeln.

Ofantliga summor står på spel. Vad EU väljer att plocka in i sin gröna taxonomi väntas få stor betydelse för hur investerare världen över väljer att placera sina pengar, då taxonomin pekar ut vad EU anser är förenligt med den gröna given.

EU-kommissionens utkast har redan skapat stora svallvågor i debatten. Först rasade flera länder (däribland Sverige) över kriterier som skulle slå mot användandet av bioenergi som energikälla. Något som även delar av miljörörelsen rasat emot. Men av motsatt orsak, då de helt hade velat få bort bioenergi från taxonomin.

Att Anders Ygeman tillsammans med nio andra EU-länder skrev ett brev till kommissionen och bad dem tänka om, fick Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace, att gå i taket.

”Skandal! Ygeman lägger sig platt för industrin på bekostnad av människor, klimat och miljö”, skrev hon.

Nya läckta utkast har gått Sverige och bio-energisektorn till mötes. Men även tillåtit fossilgas som en hållbar övergångslösning. Något som fått miljörörelser att på nytt kritisera förslaget.

Läs mer: Miljögrupper rasar över EU-förslag ”det är skamligt”

Vill se kärnkraft som grön i taxonomin

Nu kastas åter igen en brandfackla in i debatten. Euractive har tagit del av utkast som visar att ett av de expertorgan som kommissionen lutar sig mot vill inkludera kärnkraft i den gröna taxonomin.

”Analyserna visade inte på några vetenskapliga bevis att kärnkraft innebär mer hälsorisker eller miljörisker än någon annan elproducerande teknologi”, skriver Joint Research Centre (JRC), den grupp av experter som granskat frågan för EU:kommissionen.

Bland annat påpekar de att risken för olyckor är minimal. Kring hur kärnbränslet ska hanteras skriver forskargruppen:

”För högradioaktivt avfall och använt bränsle finns ett brett konsensus i forskarsamhället, bland teknikerna och hos de reglerande myndigheterna, att förvar djupt nere i berggrunden är den mest effektiva och rimliga lösningen, som kan säkra att ingen betydande skada orsakas på mänskligt liv och miljön, för den krävda tidsperioden”, skriver forskarna i den rapport Euractive citerar.

Inlagan är inget slutgiltigt förslag till beslut, utan ska nu granskas av ytterligare expertgrupper.

– Det här är ett steg i processen, säger en av kommissionens tjänstepersoner till Euractive som skriver att granskningen kommer att ta tre månader innan ett beslut är att vänta.

Läs mer: Skarp kritik mot SSM:s ja till kärnavfallsförvaring: ”Uppriktigt oroad”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV