Radar · Arbetskritik

Fyra dagars arbetsvecka beslutat i Belgien

Hemarbetet under pandemin har öppnat upp för en flexiblare arbetsmarknad i Belgien.

Belgiens regering har beslutat att de som vill ska kunna arbeta fyra dagar i veckan istället för fem. Det handlar inte om en arbetstidsförkortning, utan istället kan man välja att arbeta längre dagar. Ett sätt att få in mer flexibilitet på arbetsmarknaden, enligt premiärministern.

– Efter två svåra år har arbetsmarknaden utvecklats. Med detta beslut sätter vi riktmärket för en god ekonomi, sade premiärminister Alexander de Croo enligt The Guardian.

Syftet är helt enkelt att ge en ökad flexibilitet för arbetstagare. De som vill ska kunna ansöka om att få jobba fyra dagar istället för fem. Arbetsgivarna ska kunna säga nej, men måste isåfall ge ett skriftligt, giltigt skäl till varför det inte går att genomföra.

I reformen, som ska verkställas under året, så finns även möjligheten att jobba fler timmar en vecka och färre en annan, ett upplägg som till exempel kan passa för familjer där man har barnen varannan vecka. De som ansöker om olika tider olika veckor har rätt att veta sina arbetstider minst sju dagar i förväg.

Testas i flera länder 

I samma reform ingår också ett krav på företag med fler än 20 anställda att inte maila eller kontakta sina anställda utanför arbetstid, eller åtminstone inte mellan elva på kvällen och fem på morgonen.

Belgien är inte det enda landet med fyra dagars arbetsvecka. På Island pågick ett test kring just det mellan 2015 och 2019. Det slog väl ut och numera har 85 procent av islänningarna på arbetsmarknaden valt att arbeta på detta sätt. En undersökning av resultaten av testet visade att välmåendet bland de anställda ökat dramatiskt och att produktiviteten inte gick ner, utan antingen låg kvar på samma nivå eller ökade.

I Skottland ska ett liknande test genomföras nästa år, och i Spanien finns planer på att genomföra samma sak för totalt 6000 arbetstagare i cirka 200 små och medelstora företag. Dock är inget startdatum bestämt ännu.

Läs mer:

Belgien kan införa fyradagarsvecka

Framtidens arbetstid kan vara förkortad – men här är frågan sval

4 argument för kortad arbetstid – och 3 emot

Så har arbetstiden förändrats