Radar · Djurrätt

34 djurvänliga ledamöter i nya riksdagen

De riksdagsledamöter som engagerar sig i djurrättsfrågor vill prioritera utveckling av alternativa metoder till djurförsök.

Inför riksdagsvalet undersökte Djurens rätt vilka kandidater som var mest djurvänliga. Med facit i hand konstaterar organisationen nu att 34 djurvänliga ledamöter tar plats i den nya riksdagen. Den fråga som engagerar mest är djurförsök.

”Kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd?” Den frågan ställde Djurens rätt i en enkät till riksdagskandidaterna före valet. Dessa fick också kryssa i vilka av Djurens rätts prioriterade frågor de kommer att ställa sig bakom om de blir valda. Svaren blev en fingervisning om vilka kandidater som kunde anses vara djurvänliga och följaktligen en vägledning för de som ville personkryssa in en representant för djurens rättigheter.

Med valet avgjort så kvalificerar sig 34 av de 349 ledamöterna som djurvänliga, enligt Djurens rätts kriterier. Samtliga av dessa 34 svarade exempelvis ja på frågan om att arbeta för stärkt djurskydd. Vad gäller de prioriterade frågorna så vill en stark majoritet, 32 stycken, se ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder för djurförsök.

– Störst intresse verkar finnas för att fasa ut de plågsamma djurförsöken en gång för alla och jag ser verkligen fram emot ett intensifierat arbete här så snart som bara möjligt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt, i ett pressmeddelande.

Inga kristdemokrater

Många vill också se ett slutdatum för när plågsamma bedövningsmetoder vid slakt inte längre får användas, samt satsningar på mer forskning om bättre bedövningsmetoder. I prioriteringslistan följer sedan avveckling av pälsdjursfarmning och frågor rörande livsmedel, som minskad köttkonsumtion och förbud mot burhöns, vilket 24 kandidater ställer sig bakom. 20 kandidater är för inrättandet av en expertmyndighet med prioriterat ansvar för djurskydd.

Ifråga om partitillhörighet så återfinns de flesta djurvänliga ledamöterna i Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Det enda parti som inte finns representerat bland djurvännerna är Kristdemokraterna.

Många personkryss

Jämfört med riksdagens ledamöter i genomsnitt så har en större andel av de djurvänliga ledamöterna blivit personvalda, 29 procent. I hela riksdagsgruppen är andelen 18 procent.

– Det är glädjande att så många djurvänliga ledamöter valts in i riksdagen, och de många personkryssen pekar återigen på att svenska folkets engagemang för djurvänlig politik är stort. Nu börjar det viktiga arbetet med att omsätta löftena till handling för djuren, säger Camilla Bergvall.

Här kan du se vilka de djurrättsvänliga riksdagsledamöterna är. Den 27 september börjar riksdagens nya arbetsår, med den nya riksdagen på plats. 

Läs mer:

22 viktiga djurfrågor – så tycker partierna

Få politiker engagerar sig för djurens bästa

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV