Zoom

Friska djur avlivas på svenska djurparker: ”Finns ingen ursäkt”

Två friska giraffer på Kolmårdens djurpark avlivades i fjol med hänvisning till att ”flocken blivit för stor”.

Varje år dör och avlivas hundratals djur på landets djurparker, inte sällan på grund av att det inte finns tillräckligt med plats åt dem. På Kolmården, Nordens största djurpark, dog totalt 147 individer under 2021, enligt uppgifter till länsstyrelsen.

20 besoarantiloper, 6 skogshundar, 7 strutsar, 3 giraffer, 3 zebror, 26 dovhjortar, 1 lokatt, 26 letjevattenbockar och 5 surikater. Det är några av de totalt 147 djur som avlivades eller dog på Kolmårdens djurpark under 2021, enligt den granskning som organisationen Djurrättsalliansen gjort.

En del av djuren ”togs bort” av medicinska skäl, eller för att de övergivits av sina mammor. Många var dock fullt friska, men bedömdes ”skapa problem i flocken” eller ”inte vara viktiga för bevarandearbetet ur genetisk synpunkt”. Andra avlivades för att flocken blivit för stor eller för att arten planerades att fasas ut på djurparken, för att göra plats åt andra djurarter.

Kolmården är dock långt ifrån ensamma om att avliva friska djur. Bara under 2020 dog eller dödades totalt 1 118 djur på tio av Sveriges största djurparker, däribland friska och utrotningshotade individer. 97 av dem var däggdjur eller fåglar på Skansen. I oktober i fjol avlivades även fyra vargar på djurparken, efter beslut om att inte längre hålla varg.

Organisationen Djurrättsalliansen, som årligen granskar döda och avlivade djur på svenska djurparker, anser att djurparkerna förstärker den felaktiga uppfattningen om att djur finns till för människor. De upprätthåller en djursyn där djur ses som något som kan bytas ut när det inte längre finns plats för dem, eller när de inte anses vara söta nog för människan, enligt organisationen.

– Det mesta med en djurpark är uppbyggt ur besökarens perspektiv där djurens vardag till väldigt stor del styrs och manipuleras på olika sätt. Utbildning, forskning och artbevarande är skäl som ofta framhålls som argument för djurparker. Det är en efterhandskonstruktion för att legitimera djurparkernas existens. I grund och botten handlar det om att tjäna pengar på att hålla vilda djur inlåsta, säger Daniel Rolke, ordförande för Djurrättsalliansen.

”Sista utväg”

Kolmårdens djurpark, som är Nordens största, uppger tre skäl som främst ligger till grund för att djur avlivas i verksamheten: Dödfödda eller svagfödda djur, sjuka och/eller gamla djur samt anpassning av flockens storlek. Det sistnämnda innebär i praktiken att flocken är ”för stor”, att man inte har plats för djuret eller att djuren avlivas för att göra plats åt andra.

– En del av en ansvarsfull djurhållning innebär att man ibland måste avliva djur av olika orsaker. Detta sker i linje med svensk djurlagstiftning, på ett professionellt sätt och med djurskydd i fokus. Samtliga beslut om att ta bort djur fattas gemensamt av zoolog, djuravdelningschef, djursamordnare och veterinär och verkställs av veterinär, säger Annika Troselius informationschef för Parks and Resorts som äger Kolmården.

Trots att avlivning av friska djur är något som förekommer på årlig basis på svenska djurparker, menar Annika Troselius att det alltid är den sista utvägen och att man i första hand försöker omplacera djuren.

– Ibland är det nödvändigt av exempelvis djurskyddsskäl, om vissa individer skapar problem för övriga individer i flocken. Ibland behöver man ta bort djur om flocken blir för stor, men även här är det en sista utväg att ta bort djuret. Vi försöker alltid i första hand att omplacera djuren på andra djurparker.

Varje år omplacerar Kolmården drygt 100 djur till andra parker i Europa och har en heltidsanställd som arbetar med detta, berättar Annika Troselius.

– Men ibland finns inte den möjligheten. Vi försöker då i första hand att hitta andra lösningar, som att använda flera platser eller dela grupper av djur. Den absolut sista lösningen är att avliva djur, säger hon.

”Har avlivat djur under alla tider”

Djurrättsalliansen däremot, menar att avlivning av friska djur i princip är en förutsättning för att djurparksverksamheten ska kunna fungera i sin nuvarande form. Nya kullar föds upp kontinuerligt för att människor vill se dem, medan andra tas bort för att flocken blir för stor eller för att man väljer att visa upp andra djur på parken istället. Men att avliva friska djur, vilka skälen än må vara, är oacceptabelt, menar organisationen. Istället bör djurparker hitta nya sätt att driva sin verksamhet på – utan levande djur.

– Djurparker har under alla tider avlivat friska djur. Deras verksamhet vore ohållbar i dess nuvarande form om inte djur avlivades eftersom djur föds upp för att allmänheten gärna vill se djurungar. När de växer upp blir det ofta problem i flocken och de måste omplaceras eller
avlivas, även för att göra plats för nya djurungar kommande säsong. Vi anser att det inte finns någon ursäkt för att avliva friska djur och djurparkerna borde börja med att ta sitt ansvar och upphöra med aveln, säger Daniel Rolke.

Något som ofta lyfts som ett argument för djurparkerna är att de hjälper till att rädda utrotningshotade arter. Men även utrotningshotade djur avlivas på djurparker, hävdar Djurrättsalliansen. Dessutom är det få av de utrotningshotade djuren på djurparkerna som faktiskt får chansen att släppas ut i det fria för att stärka de vilda populationerna.

– Vi anser att utrotningshotade arter ska skyddas, men inte till priset av att individer från den arten måste lida och dö. En art kan inte tänka eller känna och lider inte av dess försvinnande. De som lider är de individer som ingår i den arten och som sådan motiverar förekomsten
av en art aldrig individens fångenskap.

Addaxantiloper, som är akut utrotningshotade i naturen, på Kolmårdens djurpark
Addaxantiloper, som är akut utrotningshotade i naturen, på Kolmårdens djurpark. Två friska individer av arten avlivades på djurparken under 2021, enligt organisationen Djurrättsalliansen. Foto: Stefan Jerrevång/TT.

Istället vill Djurrättsalliansen att de utrotningshotade arterna skyddas i sina naturliga miljöer ute i det vilda.

– Vi lever i en tidsålder där djurarter utrotas på daglig basis och givetvis är det viktigt att skydda dem och det tror vi att man gör bäst genom att faktiskt arbeta i djurens naturliga miljö, på plats, och ändra synsätt, säger Daniel Rolke och fortsätter:

– Många människor vill inte vara delaktiga i att stödja djurparker som orsaker lidande och död för djuren. Djurparkerna behöver hitta nya sätt för att få människor, speciellt barn, att bli intresserade av djur.

Läs mer: 

Protester utanför Skansen: ”Dödar friska djur”

”Skansen – skona djuren och satsa på kulturen”

Tidigare djurvårdare: Skansen bryter mot djurskyddslagen 

Kolmården dödade hel flock friska hjortar