Radar · Integritet

Kritik mot att funkisskatten blir kvar

Den så kallade funkisskatten slår hårt mot en redan utsatt grupp, menar kritikerna.

När regeringens budget klubbades i riksdagen innebar det också att den så kallade funkisskatten blir kvar. Eftersom personer med sjukersättning inte får del av jobbskatteavdraget betalar denna grupp i praktiken högre skatt, något som starkt kritiseras av funktionsrättsrörelsen.

Skatteskillnaden mellan förvärvsarbetande och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kvarstår. Det stod klart i och med att riksdagen röstade igenom budgetpropositionen den 13 december. Klyftan uppstår när jobbskatteavdrag införs utan att de med sjuk- och aktivitetsersättning kompenseras. Ett antal sänkningar av skatten för denna grupp genomfördes av den dåvarande rödgröna regeringen, men samtidigt har nya avdrag för löntagare och pensionärer tillkommit, senast 2021 och genomdrivet av M, KD och SD. Resultatet är att den så kallade funkisskatten från och med i år har uppgått till ungefär 1800 kronor om året.

Flera organisationer för personer med funktionsnedsättning har länge kritiserat det de uppfattar som en straffskatt, och de är förstås inte nöjda med den nya regeringens budget.

– Att människor som på grund av en funktionsnedsättning inte kan arbeta fullt ut ska betala mera i skatt slår hårt mot en grupp i samhället som redan har det ekonomiskt mycket svårt, säger Åsa Strahlemo, ordförande i förbundet DHR (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet), i ett pressmeddelande.

"Bedrövligt"

Anders Lago är ordförande i FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Delvis var det väntat att skatteskillnaden skulle kvarstå med nästa års budget, säger han.

– Funkisskatten togs ju bort till stor del vid förra årsskiftet, men då införde man ett nytt avdrag igen. Jag trodde möjligen att KD, M eller L skulle tänka på att det drabbar de svagaste i samhället, men så blev det inte. Vi tycker ju förstås att det är bedrövligt att personer med funktionsnedsättning, en av samhällets utsatta grupper, ska betala mer i skatt än pensionärer och löntagare.

SD-trolleri?

Vid riksdagsdebatten inför omröstningen sa SD-ledamoten Per Söderlund att det inte finns någon ”egentlig funkisskatt”.

– Jag skulle inte kalla den en funkisskatt eftersom många funktionsnedsatta jobbar. Sen finns det en viss skillnad i skatt som behöver jämnas ut och det kommer vi återkomma till.

Socialdemokraternas Niklas Karlsson replikerade:

– Man säger att herrens vägar är outgrundliga och jag börjar undra om det inte också gäller Sverigedemokraterna. För nu försöker Per Söderlund trolla bort funkisskatten, och alla de som betalar den lär säkert häpna när de hör detta.

De flesta med sjuk- eller aktivitetsersättning jobbar inte, konstaterar Anders Lago.

– Det är ju många som vill jobba, men få som kan eller har möjlighet. De har ersättningen av just av det skälet.

Läs mer: 

Splittrad opposition vill förbättra sjukas ekonomi

Nya budgeten: Skatteklyftan består och försämringar för sjukskrivna