Zoom

Splittrad opposition vill förbättra sjukas ekonomi

De rödgröna oppositionspartierna tycker både lika och olika när det gäller sjukförsäkringen.

Partierna i oppositionen vill mjuka upp sjukförsäkringen ytterligare. Det gäller för alla oppositionspartierna förutom Centerpartiet. De vill istället strama åt möjligheten för sjuka att få sjukpenning. 
”Centerpartiet är starkt kritiska till krav på en allmän uppluckring av rehabiliteringskedjan”, står det i deras budgetmotion. 

Den 13 december ska riksdagen rösta om regeringens budget. I den syns inga direkta förändringar av sjukförsäkringen eller sjukas ekonomi, vilket Syre rapporterat om tidigare. 

Men förändringar för sjuka finns däremot i oppositionspartiernas skuggbudgetar. 

Vänsterpartiet är det riksdagsparti som vill lägga mest resurser på sjuka av alla partier i riksdagen. Så har det varit tidigare år och så är det även i årets skuggbudget. 
Dels vill partiet höja ersättningarna, se längre ned. Dels vill de sänka skatten för de med lägst inkomster, bland annat sjuka. 

Dessutom vill Vänsterpartiet att fler faktorer ska räknas in vid bedömningen av rätten till sjukpenning, som ålder, bosättningsort och arbetslivserfarenhet. På sikt vill V ta bort hela rehabiliteringskedjan och ersätta den med avstämningspunkter som inte är kopplade till ersättningen.

Miljöpartiet vill också förändra hela sjukförsäkringssystemet på sikt. Men deras förslag handlar om att slå ihop försörjningsstödet, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen till en gemensam myndighet. Detta är dock inte budgeterat – precis som V:s borttagande av rehabkedjan. I stället fokuserar MP i sin budget på förslag som de tror skulle vara enkelt att få gehör för i riksdagen. 

”Miljöpartiet hade gärna gått längre, men vi ser detta som steg som borde gå snabbt och enkelt att enas om över partigränserna”, skriver MP i sin budgetmotion.

Främst syftar partiet på förslag som finns med i en statlig utredning som kom förra året. Ett av förslagen handlar om att det ska bli enklare att beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension, vilket har blivit allt svårare på senare år. MP vill att möjligheten att arbeta ska prövas mot ”en angiven yrkesgrupp” av jobb som är vanliga på arbetsmarknaden eller som är möjliga att få för personen.

Likheter mellan V och MP

Det finns flera likheter i Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetmotioner. Båda vill slopa karensavdraget. Dessutom vill både MP och V att nivåerna i sjukförsäkringen och i sjukpenningen ska bli mer flexibla. I dag går det bara att vara sjukskriven och får ersättning för i fasta steg om 25, 50, 75 och 100 procent. 
”Vänsterpartiet anser att ersättning bör finnas i fler steg än dagens fyra för att underlätta och göra det mindre riskabelt att pröva att börja arbeta igen”, skriver V i sin budgetmotion.

MP betonar också att systemet gör att många sjuka får mindre inkomst än vad de egentligen borde. Om en person kan jobba 55 procent får hen inte 45 procent i sjukersättning eller sjukpenning, utan bara 25 procent eftersom all arbetsförmåga över 50 procent hamnar på nästa steg som är 75 procent.  

Ta bort ”funkisskatten”

Dessutom vill båda partierna ta bort den så kallade funkisskatten. Den innebär att personer med sjukersättning, tidigare kallad förtidspension, som ofta har låga inkomster betalar mer i skatt än personer som arbetar. Vissa av dem har fötts med så grava funktionsnedsättningar att de aldrig har kunnat arbeta, och många vill kunna arbeta men det går inte. Därför är det fel att de beskattas mer än den arbetande befolkningen, menar funktionshinderrörelsen med flera. 

”Den (…) kan [knappast] ses som något annat än straffskatt”, skriver Miljöpartiet i sin budgetmotion. 

Ida Gabrielsson, socialförsäkringspolitisk talesperson i Vänsterpartiet, har själv varit långtidssjuk
Ida Gabrielsson, socialförsäkringspolitisk talesperson i Vänsterpartiet, har själv varit långtidssjuk. Här med partikollegan Ali Esbati. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den rödgröna regeringen hade sedan tidigare tagit bort denna skatteskillnad, men när M, KD och SD:s budget gick igenom i riksdagen för ett år sedan infördes ett nytt jobbskatteavdrag. Det innebär att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning återigen betalar mer skatt än folk som har ett jobb.

Skillnader mellan MP och V

När det gäller borttagande av funkisskatt tycker MP och V lika. Men Vänsterpartiet vill dessutom ta bort skatteskillnaden för folk som har sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Det står inget om i Miljöpartiets budgetmotion. 

Även när det gäller nivåerna på sjuk-och aktivitetsersättningen skiljer sig de två partierna åt. MP vill höja ersättningen för de förtidspensionärer som har den lägsta nivån i sjuk- eller aktivitetsersättningen, den så kallade garantinivån. Den betalas ut till personer som aldrig har arbetat eller arbetat väldigt lite. 

Det vill inte Vänsterpartiet. Orsaken är att sjukersättningen nyligen höjdes med 1000 kronor i månaden. Samtidigt höjdes bostadstillägget och skatten sänktes för gruppen, uppger Vänsterpartiets politiska sekreterare för socialförsäkringsfrågor i ett mejl till Syre. 

Däremot vill Vänsterpartiet höja nivån för de förtidspensionärer som har kunnat arbeta. Deras sjuk- eller aktivitetsersättning bör bli 80 procent av personens tidigare inkomst, anser Vänsterpartiet. Dessutom vill de höja sjukpenningen för arbetssökande och sjukpenningen på fortsättningsnivå. Motsvarande förslag saknas i MP:s budgetmotion. 

De stora förändringarna som både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill göra när det gäller sjukförsäkringen innebär att staten kommer behöva lägga mer pengar på detta. I sin skuggbudget har Vänsterpartiet budgeterat 8 miljarder mer än regeringen på Utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, där sjukförsäkringen ingår. Miljöpartiet å andra sidan vill lägga nästan 7 miljarder mer än regeringen.

Socialdemokraternas budget påminner om regeringens

Mest lik regeringens budget är Socialdemokraternas skuggbudget. Partiet vill bara förändra två saker när det gäller sjukförsäkringen. Dels vill de liksom MP och V ta bort den så kallade funkisskatten. Dels vill de att rätten till sjukersättning ska prövas mot ”angiven yrkesgrupp, samma förslag som MP driver.

Dessa två poster beräknas kosta 230 miljoner kronor, och Socialdemokraterna vill alltså lägga 230 miljoner mer på sjukförsäkringen än regeringen. 

Centerpartiet sticker ut

Centerpartiet är det enda oppositionspartiet som vill strama åt i sjukförsäkringen. I deras budgetmotion står det att de är ”starkt kritiska” till ”högljudda krav på en allmän uppluckring av rehabiliteringskedjan”.

”Med stor sannolikhet skulle (dessa krav) leda till en återgång till den situation som rådde i början av 2000-talet då sjukskrivningarna ökade lavinartat”, står det i deras skuggbudget.

Ett av deras förslag handlar om att det borde bli svårare igen för personer som varit sjukskrivna i ett års tid att fortsätta få sjukpenning. Den rödgröna regeringen mjukade upp tidsgränsen i rehabiliteringskedjan som inträffar efter 365 dagar, men Centerpartiet vill alltså återinföra de hårdare kraven.

Dessutom vill de dra ned på Försäkringskassans resurser, samt försvåra för en del flyktingar att få sjuk- och aktivitetsersättning. Detta skulle innebära att de lade 515 miljoner mindre än nuvarande regeringen.

Centerpartiet står alltså lågt ifrån de andra partierna i oppositionen. Av vissa debattörer har det framförts som ett problem. Men samma sak gällde nuvarande regeringen innan Tidöavtalet. Trots detta har de kunnat komma överens om en gemensam politik när det gäller sjukförsäkringen bland annat.

Och några likheter finns faktiskt inom oppositionspartierna. I varje fall mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Båda vill att det ska bli möjligt för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att testa att studera utan att förlora sin ersättning. Miljöpartiet vill gå ännu längre och även tillåta arbete med vilande sjukersättning, vilket har föreslagits i samma statliga utredning som MP hänvisar till vid flera tillfällen i sin budgetmotion – ”En sjukförsäkring med rehabilitering, prevention och trygghet.”

Läs mer:

Så påverkas sjuka av nya budgeten

Alliansens bortre tidsgräns i sjukförsäkringen fungerade inte

Sjukskrivningarna tillåts öka: ”Positiv utveckling”