Radar · Politik

”Politikerna måste lägga ett större ansvar på arbetsmarknadens parter”

En orsak till att partierna har haft en annan syn på arbetsmarknadspolitiken under mandatperioden är att Socialdemokraterna ingick Januariavtalet med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.

Oavsett vilka som vinner valet måste regeringen lita på parterna för att förankra arbetsmarknadspolitiken, anser utredare i ny rapport.

Inför valet 2018 publicerade Arena Idé en rapport där de gick igenom   riksdagspartiernas politik i ett antal arbetsmarknadsfrågor. Inför det kommande valet, den 11 september, har de gjort det igen och i den nya arbetsmarknadspolitiska rapporten konstaterar utredaren Mats Wingborg och redaktör och utredningschef på Arena Idé, German Bender, att det har skett stora förskjutningar av arbetsmarknadspolitiken under den pågående mandatperioden.

Fortfarande finns de klassiska frågorna kvar om fackligt inflytande, kollektivavtalens ställning och arbetsrätt där vänstersidan i politiken står mer på löntagarnas sida medan den politiska högern står mer på arbetsgivarnas sida.

Men positionerna i flera sakfrågor ser delvis annorlunda ut än inför valet 2018.

Januariavtalet förändrade positionerna

En avgörande orsak till det är att Socialdemokraterna ingick Januariavtalet med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, något som först ledde till eftergifterna inom arbetsmarknadspolitiken och i nästa skede
justeringar av partiets politiska uppfattning.

Den uppgörelsen bygger i sin tur på en uppgörelse mellan delar av parterna på arbetsmarknaden. Även reformeringen av konflikträtten, förändringarna av Arbetsförmedlingen och upprättandet av etableringsjobb har förändrat spelplanen.

Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport går i detalj igenom partiernas ståndpunkter och agerande i nio centrala arbetsmarknadsfrågor. Underlagen har främst varit partiernas program, kongressbeslut, ställningstaganden i riksdagen och formuleringar på partiernas webbsidor.

Här nedan kan du se hur partierna ställer sig i fem av dem.

"Arbetsmarknadspolitiken spelar en blygsam roll”

Går man igenom hur de olika partierna har agerat under mandatperiooden blir det tydligt att exempelvis Vänsterpartiet har ställt sig vid sidan av uppgörelserna och inte accepterat utökningen av undantag från turordningsreglerna eller förändringarna av strejkrätten.

Miljöpartiet har agerat annorlunda. Under en stor del av mandatperioden ingick partiet i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och slöt upp bakom den gemensamma politiken. Även efter att ha lämnat regeringen har Miljöpartiet vanligen stöttat de socialdemokratiska förslagen. 

“I partiets interna information spelar arbetsmarknadspolitiken en blygsam roll”, konstaterar rapportförfattarna.

"En ny regering måste lita på parterna"

I en debattartikel i Altinget skriver Mats Wingborg och German Bender att oavsett vilken regering vi får efter valet är det viktigt att politikerna lägger ett större ansvar på arbetsmarknadens parter.

Mats Wingborg och German Bender ger i artikeln fyra rekommendationer till den tillträdande regeringen, oavsett färg:

– Ta stöd av arbetsmarknadens parter för att förankra politiken i ännu högre grad än under innevarande mandatperiod.

– Utnyttja makten i kommuner och regioner för att skapa fler fasta heltidsjobb.

– Utöka resurserna till Arbetsförmedlingen och ta nya initiativ för att stärka stödet till långtidsarbetslösa.

– Fortsätt det påbörjade arbetet mot arbetslivskriminalitet och basera så mycket som möjligt av åtgärderna på att ge parterna ansvar och inflytande.

Rapportförfattarna skriver att viktiga beslut om den svenska arbetsmarknaden under överskådlig tid kommer att behöva fattas i ett parlamentariskt läge där politiska majoriteter är svåra att få ihop och dessutom ofta blir svaga och instabila.

“Ansvarstagande politiker – regering såväl som opposition – gör klokt i att inte använda arbetsmarknaden som en bricka i ett politiskt spel. I stället bör man lägga mer ansvar på det svenska partssystemet, en samhällsinstitution som historiskt visat sig stabil och ansvarstagande även i svåra tider”, skriver utredarna i debattartikeln.

Läs mer:

Fler sjuka utförsäkrades under de rödgrönas styre än Alliansens

”Vilka frågor hoppas du kommer dominera debatten fram till riksdagsvalet i höst?”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV