Radar · Miljö

Att miljöpolitiken underordnas industrin skapar intressekonflikter

Fabrik i Örnsköldsvik.

Dagens besked om att miljödepartementet skrotas och att frågorna inordnas under ett klimat- och näringsdepartement riskerar att leda till personalflykt av opolitiska tjänstemän. Det menar statsvetaren Roger Hildingsson vid Lunds universitet.
– Det kommer bli en lojalitets- och intressekonflikt, säger han.

Beskedet om att Sveriges nya klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) blir underställd Ebba Busch (KD), i ett klimat- och näringsdepartement, istället för att själv styra ett miljödepartementet, har mött skarpa reaktioner.

– Ett historiskt beslut som kommer få förödande konsekvenser för miljöfrågorna, säger Per Bolund (MP).

Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet tolkar beskedet som en form av signalpolitik, där mindre vikt ska ges till den breda paljett av miljöfrågor som miljödepartementet hanterar idag.

– Man buntar ihop hela miljöpolitiken. Det visar på den här regeringens snäva inställning till miljöpolitik, miljökrisen, hållbarhetsfrågorna och klimatkrisen, säger han.

”Det är att reducera miljöpolitiken”

Romina Pourmokhtari ses av Liberalerna som en begynnande stjärna inom politiken men har redan mött en hel del kritik för att vara oerfaren för den tunga posten. Men Roger Hildingsson vill tona ned den oron och tror att hon mycket väl kan visa sig bli en bra klimat- och miljöminister.

– Det blir ofta en sådan diskussioner men det har blivit bra många gånger tidigare, det handlar mer om att ha en duktig och skicklig ledare, som givetvis har ett intresse av att sätta sig in i de här frågorna. Men det återstår att se, säger han.

Samtidigt är utgångsläget svårt – inte minst på grund av beskedet om att miljödepartementet skrotas. Ett beslut han menar bör ses mot bakgrund av att Tidöavtalet inte nämner några åtgärder för att handskas med utarmningen av biologisk mångfald – och det ensidiga fokuset på kärnkraft.

– Att underordna miljöpolitisk hänsyn industripolitiken – det är att reducera miljöpolitiken och att inte ta den seriöst, säger Roger Hildingsson.

”Man bygger in intressekonflikter”

Att miljöfrågorna inordnas i klimat- och näringsdepartementet, riskerar också leda till en ”brain drain” av den kompetens som finns på miljödepartementet, tror Roger Hildingsson. Framförallt kan det gälla de opolitiska tjänstemän som nu kommer att klämmas mellan att slå vakt om det allmänna miljöintresset och näringslivets intresse.

– Ta miljöbalken som exempel. I de fall regeringen överprövar myndigheter – eller till och med kan vara tillståndsgivande, det gäller till exempel när man ska bygga kärnkraft. Då huserar det sakdepartement med de tjänstemän som ska förbereda den typen av beslut, på samma departement som företräder intresset att bygga ut kärnkraft. Man bygger in intresse- och lojalitetskonflikter, det faller tillbaka på var och ens samvete.

Läs mer: 

Miljödepartementet läggs ned: Fullständigt galet!

Kraftfull gir väntar miljö- och klimatpolitiken: ”Väldigt oroande”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV