Radar · Miljö

Kraftfull gir väntar miljö- och klimatpolitiken: ”Väldigt oroande”

Tidöavtalet som ska ligga till grund för en M-ledd regering kommer att leda till en kraftfull gir i miljö- och klimatpolitiken.

Tidöavtalet som ska säkra stödet för en moderatledd regering, innebär en kraftfull gir av miljöpolitiken. Bland annat meddelas att miljöprövningen av vattenkraften ska pausas och att inblandningen av biobränsle sänks till EU:s miniminivå. – Vi är väldigt oroade”, säger Gustaf Lind, generalsekretare för WWF till Syre.

En mindre jordbävning väntar den rådande klimat- och miljöpolitiken. Det framgår av Tidöavtalet, som ska ligga till grund för en moderatledd regering med KD och L, samt stöd i riksdagen från SD.

Bland annat ska reduktionsplikten som reglerar hur mycket biobränsle som ska blandas in i drivmedel sänkas till EU:s miniminivå. Men som Syre kunnat berätta har Trafikanalys, statens egen expertmyndighet, inte funnit något annat styrmedel som kan ta oss till det av riksdagen beslutade klimatmålet för transporter till 2030. Det vill säga att utsläppen ska sänkas med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Gustaf Lind på WWF, spår att klimatmålet nu inte kommer att kunna nås.

– Det kommer att leda till att man inte kommer ha någon möjlighet att nå målen inom transportpolitiken, säger han till Syre.

Satsning på kärnkraft kritiseras

Avtalet innebär också att miljöprövningen av svensk vattenkraft kommer att pausas, till det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen. Även den överenskommelsen är något som oroar Gustaf Lind, som hänvisar till en rapport WWF släppte under torsdagen som visar på en kraftfull nedgång av ryggradsdjur, däribland fiskar.

– Det här är något som går i precis omvänd riktning, det är väldigt oroväckande. Men det är inte bara problematiskt för den biologiska mångfalden, det är också väldigt problematiskt med EU-rätten – där vi redan ligger väldigt sent med implementeringen med vattendirektivet, säger han.

Också Naturskyddsföreningen reagerar kraftfullt på innehållet i Tidöavtalet. Bland annat avseende en aviserad satsning på kärnkraft, som bland annat innebär att kraftslaget ska stöttas genom särskilda kreditgarantier uppgående till 400 miljarder kronor.

– Att satsa på kärnkraft är som omvänd krispolitik och slöseri med skattemedel. Det riskerar att göra elen dyrare och sätta käppar i hjulet för investeringar i förnybar elproduktion i Sverige. Ny kärnkraft tar lång tid att bygga, avfallet är extremt miljöfarligt, den är betydlig dyrare än vindkraft och förnybar elproduktion klarar sig dessutom utan ekonomiskt stöd, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

Läs mer: Så kan en ny regering skjuta klimatmål för transporter i sank

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV