Radar · Politik

Turkiet: Därför kan vi inte släppa in Sverige i Nato

Fahrettin Altun, chefen för Turkiets kommunikationsdirektorat, anser att det skulle vara oacceptabelt för Turkiet att se Sverige försöka gå med i Nato.

”Det är otänkbart för Nato att överväga tillträde till Sverige som inte har fattat ett tydligt beslut angående terroristorganisationer”, skriver Fahrettin Altun, chef för Turkiets kommunikationsdirektorat, i Expressen.

I morse lämnade Finlands Natoambassadör Klaus Korhonen och Sveriges Natoambassadör Axel Wernhoff in sina ländernas ansökningar om medlemskap i försvarsalliansen till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Efter överlämnandet samlades Natomedlemmarnas ambassadörer.

”De här två länderna (Sverige och Finland) är våra närmaste partner och deras inträde i Nato skulle stärka den euro-atlantiska säkerheten. Medlemmarna kommer nu att överväga nästa steg på deras väg mot Nato”, heter det i ett uttalande till finländska nyhetsbyrån STT.

Från början var det sagt att den första fasen i processen skulle gå snabbt, med ett beslut om en inbjudan från Nato redan i dag.

Men så blev det inte. Mötet avslutades utan att något beslut fattades. Anledningen uppges vara Turkiets tvekan inför att Sverige och Finland ska få  bli medlemmar i Nato.

"Måste vara på samma sida rörande terrorism"

I en debattartikel i Expressen förklarar Fahrettin Altun, chefen för Turkiets kommunikationsdirektorat under president Recep Tayyip Erdogan, vad som får Turkiet att i nuläget säga nej till ett svenskt Natomedlemskap.

Fahrettin Altun skriver att det är nödvändigt för alla kandidater att vara på samma sida som befintliga medlemmar rörande terrorism och att det därför skulle vara ”otänkbart för Nato att överväga tillträde till någon nation som inte har fattat ett tydligt beslut angående terroristorganisationer”.

”Faktum är att en annan allierads åsidosättande av säkerheten för någon medlem i denna organisation – som vilar på principen om ’en för alla, alla för en’ – skulle utgöra ett tydligt hot mot själva Nato och dess framtid”, skriver Fahrettin Altun i Expressen.

Begår brott i Turkiet - söker asyl i Sverige

Fahrettin Altun anser att Sveriges hållning mot kurdiska PKK, som den svenska regeringen klassar som en terrororganisation, är för mjuk och att terrorister som begår brott i Turkiet söker asyl i Sverige.

”Jag är övertygad om att svenskarna skulle ha känt precis vad turkarna känner i dag, om den turkiska regeringen hyste en terroristenhet som var ansvarig för en självmordsattack på Stortorget”, skriver Fahrettin Altun och tillägger att han och Turkiet är glada över att Sverige inte står inför något sådant terrorhot.

”Jag vill uttrycka mycket tydligt att Sverige inte kommer att kunna gå med i Nato om inte och förrän hänsyn tas till Turkiets berättigade oro. Om Sverige förväntar sig att Natos näst största armé ska komma till försvar vid ett anfall måste man acceptera detta faktum”, skriver Fahrettin Altun i Expressen.

Läs mer: 

Rakt i händerna på Erdogan

MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Finland och Sverige lämnar in Natoansökan på onsdag