Radar · Morgonkollen

MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi vill se en ny lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark.

Miljöpartiet kräver att riksdagen omedelbart antar en ny lag som förbjuder kärnvapen i Sverige, både i freds- och krigstid.
– Vi måste fortsätta arbeta för en nedrustning av kärnvapen, säger språkröret Märta Stenevi till TT.

Kärnvapenförbudet bör gälla all form av införsel av kärnvapen på svenskt territorium – även vid till exempel flottbesök eller då allierade färdas genom svenskt vatten och luftrum, föreslår Miljöpartiet (MP).

– Vi vill att riksdagen tar ställning till de här kraven, säger Stenevi.

På onsdagen begär MP att få väcka en särskild motion i riksdagen med flera krav inför Sveriges anslutningsförhandlingar med Nato.

Statsminister Magdalena Andersson (S) har redan meddelat att Sverige, precis som Norge och Danmark, tydligt kommer att deklarera att vi inte vill ha vare sig kärnvapen eller permanenta Natobaser på svenskt territorium.

Men det duger inte, enligt Stenevi.

– När man hänvisar till Danmark och Norge är det undantag som är muntliga överenskommelser, där man respekterar Danmarks och Norges önskan att inte ha kärnvapen.

Ska inte legitimeras

En nationell lagstiftning behövs utifall Nato vid ett senare tillfälle ställer krav på medlemsstaterna att acceptera kärnvapen, säger Stenevi.

– Den lagstiftningen gäller över Natos stadgar.

Hon hänvisar till att en liknande lagstiftning redan finns i Finland sedan en lång tid tillbaka.

MP vill också att Sverige inte deltar i Natos särskilda kommitté för kärnvapen.

– Vi tycker att Sverige ska fortsätta arbeta för nedrustning och avskaffandet av kärnvapen. Att då samtidigt sitta med och delta i en grupp som ska rikta kärnvapen mot specifika mål blir snarare att legitimera användningen.

Turkiet ställer krav

MP vill också att Sverige driver principen om ”no first use” inom försvarsalliansen, som innebär att kärnvapen aldrig får användas om en kärnvapenmakt inte först attackeras av kärnvapen.

Därtill skriver MP i motionen att Sverige ska vara pådrivande för att öka respekten för demokratiska värderingar inom Nato och för att alliansen ska införa ett ”demokratikrav”.

– Här har vi bara det senaste dygnet fått tydligt bevisat hur Turkiet ställer krav och förväntar sig hur Sverige ska anpassa sin utrikespolitik utifrån vad som passar den turkiska regimen och inte utifrån vad Sverige självständigt bedömer vad som är rätt och riktigt, säger Stenevi.

Flera MP-ledamöter begär att få väcka motionen med hänvisning till Riksdagsordningens regler om händelse av större vikt, vilket innebär att motionen kan behandlas trots att riksdagens motionstid gått ut.

– Jag utgår från att den kommer att behandlas av riksdagen, och att det görs omgående, säger Stenevi.