Radar · Basinkomst

Fattiga studenter i Kalifornien kan få basinkomst

Studenter vid University of Californias campus i Los Angeles.

Kalifornien, USA, har tidigare infört flera olika pilotprojekt för basinkomst, även kallat medborgarlön. Nästa steg i satsningen kan bli ett pilotprojekt som vänder sig till universitetsstudenter som kommer från låginkomstfamiljer. Bland dessa är andelen hemlösa hög.

500 dollar i månaden under ett års tid, från delstaten till universitetsstudenter vars familjeinkomst är bland de lägsta 20 procenten i Kalifornien. Det överväger delstatssenatorn Dave Cortese (D-San Jose) att föreslå i statens lagstiftande församling, som en del av Kaliforniens senaste strategi för en garanterad basinkomst, rapporterar Los Angeles Times.

Enligt Cortese skulle projektet omfatta uppemot 14 000 studenter på utvalda campus vid California State University, bland annat vid campusen i Los Angeles, San Francisco State, East Bay, San Jose State och Fresno State.

Nästan 11 procent av de över 480 000 studenter som går på någon av de universiteten har någon gång varit hemlösa, och över 40 procent av studenterna har känt oro över sin livsmedelsförsörjning. Det enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet 2018, där studenterna själva fick svara på frågor. Bland svarta och studenter vars föräldrar saknar universitetsexamen, var motsvarande siffror ännu högre. Hela 70 procent av dessa studenter uppgav att de känt oro över livsmedelsförsörjningen och 18 procent att de hade erfarenhet av hemlöshet.

– Det här kan vara tillräckligt med pengar för att hyra ett rum, och om du inte behöver ett rum, använda det för det du behöver det till, sade Cortese i en intervju där han bland annat pekade på hur basinkomsten även skulle kunna förbygga långsiktig hemlöshet för dessa studenter.

Enligt Cortese är det långsiktiga syftet med pilotprojektet, förutsatt att det ger goda resultat, att i framtiden garantera de studenter med lägst inkomst ett permanent inkomstbidrag.

Innan Cortese går vidare med förslaget vill han dock att det säkerställs att de studenter som omfattas av bidraget inte går miste om andra ekonomiska stödprogram på grund av ökade bidrag.

Läs mer: 

Delstaten Kalifornien inför ”basinkomst”: ”Nästa gång är det regeringens tur”

Stödet för basinkomst ökar i USA – men frågan är hur mycket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV