Radar · Basinkomst

Stödet för basinkomst ökar i USA – men frågan är hur mycket

Numera diskuteras basinkomst inom politiken i USA, vilket knappt skedde för tio år sedan.

Basinkomst blir alltmer poppis i USA. Mellan 67 och 55 procent av amerikanerna är nu positivt inställda till basinkomst, även kallat medborgarlön. Det visar två nya opinionsundersökningar. Men Karl Widerqvist, basinkomstforskare, ifrågasätter till viss del resultaten.

När den amerikanska befolkningen tillfrågades om basinkomst för tio år sedan var det bara 11 procent som stödde en sådan idé. Men sedan dess har det skett ett uppsving. I två nya undersökningar får basinkomst stöd av 67 respektive 55 procent av amerikanerna.

Men att stödet skulle ha ökat så pass mycket ifrågasätts av Karl Widerqvist, forskare som har skrivit mycket om basinkomst. En orsak är att frågorna är mer positivt och konkret formulerade i dessa två studier än de var i opinionsundersökningen som gjordes 2011.

Dessutom kan urvalet av befolkningen som tillfrågades i årets opinionsundersökningar ha varit mer vänsterorienterade än i den äldre studien.

Enligt Karl Widerqvist var Rasmussens reports, som gjorde den första studien, mer högerorienterade, medan Data of progress och Skynova som utförde de senare opinionsundersökningarna är mer vänsterorienterade. Det kan ha lett till att deras urval av befolkningen också blev mer åt deras politiska åskådning.

Samtidigt kan inte dessa faktorer ha påverkat opinionsundersökningarna i så hög grad att resultaten inte alls skulle stämma, menar Karl Widerqvist. Han lyfter att det i dag också pågår en politisk diskussion i landet om basinkomst, som år 2011 var helt obefintlig.

Enligt honom råder det alltså inget tvivel om att stödet för basinkomst har ökat under de senaste tio åren i USA. Frågan är bara hur mycket.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Här har basinkomst införts permanent: ”Intressantast i världen”

Delstaten Kalifornien inför ”basinkomst”: Nästa gång är det regeringens tur”