Zoom

Kanarieöarnas ”basinkomst” kan bli universell

Kanarieöarna ska införa ett nytt ekonomiskt stöd som påminner om basinkomst, även kallat medborgarlön, bortsett från att det delas ut till hushållet, inte individen.

På tisdagen godkände samtliga ledamöter i det kanariska parlamentet ”lagen om medborgarinkomst”. Det är ett nytt ekonomiskt stöd för att bekämpa fattigdomen i en av de mest utsatta regionerna i Spanien. Stödet är ett första steg mot att införa universell basinkomst, anser Kanarieöarnas socialminister.

Ley de renta ciudadana (lag om medborgarinkomst), ersätter det tidigare försörjningsstödet på Kanarieöarna. Enligt beräkningarna kommer 40 000 hushåll att nås, med belopp från 517 euro för en person upp till 1 100 euro för en familj med fyra barn och två vårdnadshavare. Som Syre tidigare rapporterat höjs därmed inkomsten för de kanarier som har försörjningsstöd, i dag cirka 12 000 av hushållen – vilket är fler än någonsin.

Under behandlingen i parlamentet utvecklades lagförslaget med 90 tillägg, vilket utgör 66 procent av alla inkomna förslag. Samtliga partier har därmed påverkat utformningen. Javier Bermúdez, chef för den kanariska socialförvaltningen, anser att tilläggen har förbättrat texten.

Han betonar i en intervju med tidningen El Diario att det är en lag för hela samhället och en social försäkring även för den som i dag inte lever i fattigdom, men en dag kan göra det på grund av en oväntad situation.

– Det är viktigt att den här lagen förstås som en ny rättighet för människorna på Kanarieöarna. Målet med inkomsten är inte bara att lindra situationer av social exkludering, utan också att förebygga risken för fattigdom och garantera utvecklingen av ett värdigt liv samt främja fullständig inkludering i samhället, säger Bermúdez.

Fattigdom dubblerad

Själva lagtexten påminner om att coronapandemin orsakade en hälsokris när den bröt ut 2020, och att arbetslösheten i dess spår fick allvarliga konsekvenser för familjer som ännu inte återhämtat sig från de sociala konsekvenserna av den globala ekonomiska krisen 2008. Vilket bidrog till att situationen för redan utsatta delar av den kanariska befolkningen förvärrades omedelbart.

Enligt senaste uppgifterna från det europeiska nätverket för att bekämpa fattigdom och social exkludering inom Spanien (EAPN-ES), ökade den extrema fattigdomen på Kanarieöarna med 49 procent på grund av pandemin. Det innebär att 16,5 procent av ögruppens befolkning nu lever i svår fattigdom.

I samband med att lagen antogs tackade socialminister Noemí Santana parlamentsledamöterna för att de trott på och prioriterat arbetet med lagen. Hon företräder Podemos, som ingår i den vänsterkoalition som bildar regional regering och där socialdemokratiska PSOE är största parti.

Cristina Valido, från oppositionskoalitionen CC-PNC som samlar liberala och konservativa nationalister, beklagade dock att ”basinkomsten” dröjt så länge. Hon menar att en förbättring för 12 000 hushåll inte räcker långt när 800 000 personer i regionen riskerar fattigdom.

Parlamentsledamoten Jesús Ramos från center-vänsterpartiet ASG, som ingår i det kanariska styret, framhöll värdet av att det ekonomiska stödet blir en rättighet riktad till hushåll istället för individer, så att resurserna ”går till dem som verkligen behöver det”.

Likheter med riktig basinkomst

I det ursprungliga förslaget som Kanarieöarnas regering hade lagt fram skulle det ekonomiska stödet ha delats ut till individen. Att det nu betalas ut till hushållet istället innebär att Kanarieöarnas nya stöd inte kan klassas som en basinkomst.

Men en del i utformningen skiljer stödet avsevärt från liknande regionala bidrag i Spanien. Den som erhåller stödet kommer inte att förlora det om hen tar ett arbete. Istället kompletteras lönen med stödet så länge mottagaren behöver det för att inte falla tillbaka i fattigdom.

Socialchefen Javier Bermúdez tillbakavisar ett vanligt påstående om att basinkomst skulle vara kontraproduktivt, och kallar det för en falsk myt. Med den osäkerhet som finns på arbetsmarknaden ser han det snarare som kontraproduktivt med ett system där personer som tar ett arbete riskerar att förlora sitt stöd.

Ett första steg

När basinkomst införs fullt ut frigörs tid som socialarbetarna kan lägga på att stärka individerna, enligt Bermúdez. Men så länge förvärvsarbete är en förutsättning för att ta sig ur fattigdom betonar han vikten av åtgärder som stimulerar sysselsättning.

Och i den nya lagen är arbetsmarknadsåtgärder en rättighet, inte en skyldighet. Ett av tilläggen till lagen innebär att individuella planer ska utformas i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheten och kommunerna, där fler socialarbetare ska anställas.

För socialminister Noemí Santana är lagen ett första steg på vägen mot universell basinkomst, vilket Podemos driver politiskt. Hon kallar den nya lagen banbrytande och dagen för beslutet historisk.

Läs mer: 

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Stor fattigdom i Spanien – allt fler kräver riktig basinkomst

Fakta: Kanarieöarnas ”basinkomst”

Ley de renta de ciudadanía (Lag om medborgarinkomst). Den träder i kraft om tre månader och ersätter det tidigare försörjningsstödet PCI. De som tidigare haft, eller ansöker om och beviljas PCI under denna tid behöver inte ansöka igen.
Även det nya stödet kommer att samordnas med Spaniens federala sociala skyddsnät IMV, som idag når 26500 hushåll på Kanarieöarna, medan försörjningsstödet PCI når 11924.
I Canariajournalen finns mer information om kriterierna för det nya stödet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV