Radar · Basinkomst

Förlängt coronastöd i Sydafrika kan utvecklas till basinkomst

En arbetslös rörmokare på jakt efter uppdrag, och en av miljontals sydafrikaner som förlorat sin inkomstkälla i pandemins spår.

Det ekonomiska tillskott som kunnat sökas i Sydafrika till följd av coronapandemin förlängs till mars 2023. Samtidigt fortsätter organisationer från civilsamhället att driva på för att bidraget ska övergå i en bredare form av basinkomst.

Som en åtgärd mot fattigdomen i Sydafrika, som har ökat till följd av pandemin, infördes ett bidrag, SRD (social relief distress), i maj 2020. Utbetalningen omfattar 350 rand i månaden och kan sökas av Sydafrikanska medborgare över 18 som är arbetslösa eller saknar annan inkomst. Sedan dess har åtgärden förlängts flera gånger, och över 10 miljoner sydafrikaner har fått del av de extra anslagen.

Nu har president Cyril Ramaphosa meddelat att utbetalningarna kommer fortgå ett år till, till mars 2023, rapporterar IOL. Flera organisationer, bland annat Black sash och fackföreningarnas paraplyorgan Cosatu, välkomnar beskedet. Samtidigt hyser man förhoppningen att systemet ska kunna utvecklas till först ett permanent arbetslöshetsstöd och så småningom en universell basinkomst.

– Det är vad vi har förespråkat och tillsammans med våra samarbetspartners kommer Black sash att intensifiera påverkansarbetet för regeringen för att öka bidragets värde, för att åtminstone matcha fattigdomsgränsen som för närvarande är 624 rand, och ta itu med de brister som finns kring administration och utformning, så att mottagarna kan få tillgång till bidraget på ett värdigt sätt, säger Esley Philander från Black sash till IOL.

Press på presidenten

Tillsammans med andra organisationer från civilsamhället träffade Black sash i förra månaden både presidenten och finansminister Enoch Godongwana för att diskutera frågor om permanent inkomststöd, förbättring av SRD och möjliga vägar mot en basinkomst, som i flera afrikanska länder ofta går under benämningen BIG, basic income grant.

Tankesmedjan Studies in poverty and inequality institute (SPII) välkomnade också det faktum att Ramaphosa ser behovet av ett förlängt SRD-anslag.

– Men vi är besvikna över att bristen på engagemang för en basic income grant förvägrar vårt folk den köpkraft som behövs för att stimulera ekonomisk tillväxt och tackla utbredd hunger, säger å andra sidan en representant för SPII till IOL.

Läs mer: 

Aktivister i Sydafrika kräver basinkomst

Efter protesterna – Sydafrikas regering överväger basinkomst

Socialdepartementet: Inför basinkomst i Sydafrika