Zoom

Varning för humanitär katastrof i flera afrikanska länder

I Burkina Faso, i centrala Sahelregionen, har situationen snabbt förvärrats under året.

Torka, extremväder och konflikt fortsätter att driva hundratusentals människor på flykt i flera delar av Afrika. Kenya, Somalia, Burkina Faso, Etiopien och Sydsudan hör till de länder som är hårt drabbade. Ofta går hunger, flykt, klimatkris och konflikt hand i hand. I Somalia stundar den andra svältkatastrofen på ett decennium.

– Miljontals liv är i fara. Men de humanitära aktörer som svarar mot situationen måste se till att misstag från de senaste decennierna inte upprepas. Biståndet måste inte bara göras tillgängligt utan också nå rätt personer på ett effektivt sätt. Majoriteten av de drabbade familjerna hör till nomadfolk och kan endast nås av de som kan deras rörelsemönster. Lokal respons är avgörande, säger Internationella Röda korsets (IFRC) chef i Somalia och Kenya, i ett pressmeddelande.

Nomadbefolkningar som ofta flyttar på sig och är beroende av boskap för att överleva är extra känsliga när priserna stiger och matbristen blir allt allvarligare, enligt IFRC. Leveranser av mat och pengar kan bara lösa en liten del av problemet. Att anpassa nödhjälp utifrån lokala förutsättningar är A och O. I Somalia och Kenya har nästan en miljon människor lämnat sina hem i jakt på mat och vatten. 22 miljoner människor är drabbade av hungerskrisen i länderna på Afrikas horn, och situationen i Somalia den kanske svåraste. I Kenya är de områden som har drabbats svårast sådana som är hem för nomadbefolkningar – något som IFCR beskriver som en enorm utmaning när det kommer till nödhjälp.

I en rapport som släpptes den femte september varnar författarna att Somalia – om inte tillräckligt med hjälp når fram i tid – snart kan vara mitt uppe i den andra svältkatastrofen på mindre än ett decennium. Otillräckligt regn under regnperioder är en starkt bidragande orsak. Minst 7,1 miljoner människor i Somalia är i akut behov av humanitär nödhjälp och annat stöd. Också i Etiopien på Afrikas horn är läget akut. Konflikten som har rasat i Tigrayprovinsen sedan i november 2020 har lämnat många människor utan mat, vatten och vård. 

Klimatkris och sexuellt våld

Också i Sydsydan är läget akut. FN har flera gånger varnat för att landet är hårt drabbade av klimatkrisenFN:s kontor för mänskliga rättigheter konstaterar även att det sexuella våldet är utbrett och att många offer har inte fått vare sig stöd, vård eller upprättelse.

Den senaste veckan har våld mot civila som har flytt undan striderna rapporterats i läger för internflyktingar.

– Jag var i Adidiang för en vecka sedan och jag är förkrossad över att höra att de kvinnor, barn och äldre jag träffade har drabbats av mer våld och trauma, säger Sara Beysolow Nyanti, FN:s humanitära koordinator i Sydsudan, i ett pressmeddelande. Hon fortsatte med att säga att alla parter måste respektera sina åtaganden enligt internationell lag och att det är ”samvetslöst” att attackera civila.

Flickor från Somalia i flyktinglägret Dadaab i Kenya
Flickor från Somalia i flyktinglägret Dadaab i Kenya. Lägret är ett av världens största flyktingläger och liknar mer en stor kåkstad. Både Somalia och Kenya är drabbade av torka och läget i Somalia har beskrivits som akut i flera månader. Foto: Ben Curtis/AP/TT

Många flyr till Uganda

FN:s fredsbevarande styrkor i Sydsudan, UNMISS, fördömer våldet och manar de stridande parterna till lugn. Omkring 5000 personer flydde till Adidiang, som attackerades förra veckan, efter att våldet trappats upp i Tonga, som ligger längre västerut. Attackerna har också skapat oro bland de som flytt till Adidiang, då internflyktingarna tillhör olika etniska grupper. Ett okänt antal civila dog och flydde igen efter attacken mot lägret. Kritik har riktats mot de lokala myndigheterna som har misslyckats med att skydda civila.

Många av de som flyr våld och extremväder i Sydsudan har tagit sin tillflykt till Uganda. Hittills i år har landet tagit emot 96 000 flyktingar, varav de flesta kommer från Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan. Flyktingströmmarna visar inga tecken på att avta och FN kraftsamlar för att kunna möta de behov som finns. Men liksom på många andra håll i Afrika finns det ett glapp mellan hur mycket pengar de beräknar att de behöver och hur mycket de faktiskt har. Särskilt kvinnor, flickor och barn drabbas svårt. I slutet av 2021 fanns det 950 000 sydsudanesiska flyktingar registrerade i Uganda, en siffra som fortsätter att öka.

Uganda har i många år varit värd för många flyktingar, inte minst de som flyr undan inbördeskriget i Sydsudan
Uganda har i många år varit värd för många flyktingar, inte minst de som flyr undan inbördeskriget i Sydsudan. Många som anländer är ensamkommande barn. Foto: Ben Curtis/AP/TT

Flykt och hunger hör ihop

I Burkina Faso, väster om Nigeria, varnar Norska flyktingrådet (NRC) om att var tionde person i den 20 miljoner stora befolkningen har flytt på grund av konflikt. Hassane Hamadou är NRC:s landschef i Burkina Faso och han menar att antalet flyktingar ökar snabbt. Under första halvan år 2022 flydde fler människor än under hela 2021. Många människor är nu på internflykt för andra gången – då de inte flyr från sina hem utan från de platser som de sökt skydd på. Varje gång en familj tvingas flytta på sig ökar deras sårbarhet.

– För ofta går internflykt och hunger hand i hand. Människor som tvingas flytta lämnar sina fält och sin boskap bakom sig. Många familjer som är på flykt inom landet berättar att de vuxna är nere på att äta ett mål mat om dagen för att barnen ska få två mål. Den senaste flyktvågen visar tydligt hur viktigt det är att omedelbart agera, säger Hassane Hamadou i en rapport.

Läs också:

Torka på Afrikas horn: Humanitär katastrof väntar

Konflikt driver på hungerkris i Burkina Faso

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV