Radar · Miljö

Ny Amnestyrapport: Oro över vindkraft i Sápmi

Amnesty Sápmi har undersökt hur de olika partierna i Sametinget förhåller sig till vindkraftsetableringar i Sápmi.

Partierna i Sametinget är oroliga över att vindkraftsplaner i Sápmi ska leda till ökad fragmentering av samernas marker. Det visar en enkätundersökning som Amnesty Sápmi har gjort.

I en ny rapport sammanställer Amnesty Sápmi resultaten från en enkätundersökning som genomfördes under våren. I enkäten har samtliga sju partier i Sametinget svarat på frågor som rör vindkraftsetableringar i Sápmi.

”De senaste åren har det varit stort fokus på Beowulf mining och den planerade gruvan i Gállok samt Sveaskogs skogsbruk i vissa samebyar, som har fått stor massmedial uppmärksamhet. Andra konflikter, som Gällivare skogssamebys tioåriga kamp mot en vindkraftsanläggning i kalvningslandet Hällberget, är relativt okänd bland journalister och allmänhet”, skriver Amnesty Sápmi i rapporten. 

”Tragiskt”

I enkätsvaren uttrycker partierna oro kring hur nya vindkraftsplaner kommer att påverka samernas traditionella marker.

”Vindkraft stör renar och renar undviker vindkraftsparksområden vilket gör att stora betesmarker försvinner. Det är tragiskt att inte urfolksrätten respekteras och att varje sameby ska ha betesmarker för att kunna bedriva renskötsel”, skriver partiet Guovssonásti i enkäten.

I ett annat enkätsvar skriver partiet Jakt- och fiskesamerna att de anser att grön omställning är viktigt. 

”Däremot måste energiproduktionen ske nära konsumtionen, vilket innebär att till exempel vindkraftsparkerna ska anläggas framför allt i de södra landsdelarna. Att man nu prioriterar att lägga energikrävande industrier i norr är ju för att man räknar med att här finns det potential att bygga ut till exempel vindkraften. Detta utan att vi samer har möjlighet att påverka detta.” 

Saknas juridiska resurser

Flera av partierna pekar på att samer ofta har god kunskap om sina marker och om vad vindkraftsetableringar kan leda till. Däremot saknas det ofta juridisk kompetens och ekonomiska resurser. 

”Alla berörda samer måste involveras och inkluderas i ett tidigt skede i alla markexploateringsprocesser, i enlighet med sina urfolksrättigheter samt ges reellt inflytande. Det behövs även juridiskt stöd och ekonomiska resurser till dessa processer”, skriver Landspartiet Svenska samer i ett av sina enkätsvar. 

Hela rapporten finns att läsa på Amnesty Sápmis hemsida.

Läs mer om Sápmi:

Ny forskning om gruvkonflikter: Så kan Sverige lära av Kanada

Justitieråd leder kommission om samepolitik

“Regeringen kör fullständigt över samerna” 

”Renar får panik” – katastrofstöd till samebyar

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV