Radar · Inrikes

Så anpassar socialtjänsten försörjningsstödet efter elpriserna

Socialtjänsten står ofta för elräkningen för den som har försörjningsstöd så länge inte kostnaden är oskälig.

Vinterns höga elpriser börjar synas i socialtjänstens utbetalningar av försörjningsstödet. Nu ändrar en del kommuner sina beräkningar. ”Det är orimligt att ha en riktlinje som grundar sig i kostnad när det har varit så höga elpriser, säger Anders Saldner, socialchef i Vetlanda.

Utblottade personer kan endast beviljas försörjningsstöd om deras utgifter anses vara ”skäliga”. Det betyder att du till exempel sällan har rätt att bo i en bostad med ovanligt hög hyra. Samma sak gäller elräkningen. Den måste ligga på en rimlig nivå.

I Vetlanda har kommunen tidigare haft en schablon för vilken summa som anses vara godtagbar när det gäller elräkningen. Hade du dyrare elräkning fick du i normalfallet inte betalt för det som översteg schablonen, eller så försökte kommunen ge råd om hur du kunde få ned kostnaden för elen.

Anders Saldner, socialchef i Vetlanda kommun, anser att det är orimligt att ha schabloner som utgår i från elräkningen när elpriserna har stigit så mycket som de gjorde i vintras
Anders Saldner, socialchef i Vetlanda kommun, anser att det är orimligt att ha schabloner som utgår i från elräkningen när elpriserna har stigit så mycket som de gjorde i vintras. Foto: Vetlanda kommun

Men nu har kommunen valt att ändra sina riktlinjer till att istället ha en schablon för själva förbrukningen, snarare än för kostnaden. Orsaken är de höga elpriserna i vintras.

– Det är inte större dramatik än att vi gick från kostnad till åtgång, säger Anders Saldner, socialchef i Vetlanda kommun.

Alla försörjningsstöd bedöms utifrån individen

Schablonen för elpriset bygger på statistik från Statistiska centralbyrån kring hur mycket el folk använder i snitt när det gäller hushållselen. Försörjningsstödet för de personer som värmer upp sina hem med direktverkande el kommer dock få ett högre belopp, eftersom sådana hus får mycket högre elräkningar.

I kommunens nya riktlinjer står det:

”Den individuella bedömningen är av stor vikt. Särskilt bör uppmärksammas förekomsten av starka sociala skäl för det aktuella boendet, hjälpbehovets längd, huruvida den normala ekonomin tål ett sådant boende samt hur dyrt, godtagbart eller möjligt ett alternativt boende är.”

– Försörjningsstödet beviljas utifrån en individuell bedömning. Skulle det vara en orimligt hög elkostnad får man pröva det för sig och ha en dialog med den enskilde, säger Anders Saldner, socialchef i Vetlanda.

Läs mer:

De pensionärerna får del av regeringens elkompensation

Krav på att socialtjänstens försörjningsstöd förändras

5 skillnader mellan basinkomst och försörjningsstöd

Kraven på aktivitet ledde till skulder: ”Hur ska jag någonsin kunna betala tillbaka?”

Arbetsförmedlingen svår att nå – folk nekas försörjningsstöd