Zoom

Arbetsförmedlingen svår att nå – folk nekas försörjningsstöd

Sedan Arbetsförmedlingen stängde ned många av sina kontor år 2019 har Yodit Haile Selassie på Sociala missionen märkt att det blivit allt svårare att nå myndigheten.

För två år sedan stängde Arbetsförmedlingen mer än hälften av sina kontor. Nu varnar både ideella organisationer och kommuner om att det drabbar personer som söker ekonomiskt bistånd. ”Vi möter personer som nekas försörjningsstöd för att Arbetsförmedlingen är omöjlig att nå”, säger Yodit Haile Selassie, på Sociala missionen. Men Arbetsförmedlingen skyller på corona, som lett till ökat tryck.

I sitt arbete på den ideella organisationen Sociala missionen hjälper Yodit Haile Selassie människor som har problem med boende eller svårt att få hjälp från socialtjänsten.

Sedan Arbetsförmedlingen stängde ned många av sina kontor år 2019 har hon märkt att det blivit allt svårare att nå myndigheten. Det påverkar dem som söker ekonomiskt bistånd.

– Många upplever att Arbetsförmedlingen inte hjälper dem, ändå finns det krav från socialtjänsten att ha kontakt med den för att få försörjningsstöd, säger Yodit Haile Selassie.

Socialtjänsten kräver att du aktivt ska söka jobb eller delta i kompetenshöjande insatser. Ofta räcker det inte att bara skriva in sig hos Arbetsförmedlingen, utan du behöver också lämna in rapporter som visar att du söker jobb. Vissa kommuner har även krävt en upparbetad handlingsplan. Men en sådan går inte att få så länge du inte har haft möte med en handläggare.

Gick inte att boka tid

Yodit Haile Selassie har varit med om att klienter har nekats försörjningsstöd för att de har saknat handlingsplan hos Arbetsförmedlingen. Men orsaken till att handlingsplanen saknas är att Arbetsförmedlingen har varit omöjlig att nå.

– Vi försökte ringa och mejla, men det gick bara att komma fram centralt och där svarar de bara på allmänna frågor. Det gick inte att boka en tid själva på ett lokalt kontor, utan det var bara att vänta på att de skulle höra av sig, säger Yodit Haile Selassie.

Hon upplever att situationen har förvärrats mycket sedan Arbetsförmedlingen skar ned mer än hälften av sina kontor i landet. Av dem som finns kvar är vissa bara öppna för personer som redan har bokat ett besök. Att det inte går att gå in på ett fysiskt kontor så lätt skapar problem, särskilt för personer som saknar e-legitimation eller inte kan svenska så bra.

Även på Sveriges kommuner och regioner, SKR, har de märkt av Arbetsförmedlingens neddragningar.

– Kommunerna vittnar om att det är svårt med samarbetet med Arbetsförmedlingen efter omorganisationen och att de har börjat arbeta på andra sätt, säger Roy Melchert, sektionschef för arbetsmarknadsfrågor på SKR.

Nedskärningarna hos Arbetsförmedlingen märks hos kommunerna, menar Roy Melchert på Sveriges kommuner och regioner, SKR
Nedskärningarna hos Arbetsförmedlingen märks hos kommunerna, menar Roy Melchert på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Foto: SKR

Till exempel förekommer det att personer går till socialtjänsten, bibliotek eller andra i kommunen för att få hjälp att förstå Arbetsförmedlingens beslut eller hantera digitala ärenden – något som egentligen är Arbetsförmedlingens uppgift.

Orsaken till de färre kontoren är att Moderaterna och Kristdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna, fick igenom en mycket mindre budget åt Arbetsförmedlingen i riksdagen för år 2019. När sedan januariavtalet trädde i kraft passade neddragningen väl in i myndighetens reformering.

Det har Arbetsförmedlingen försökt att lösa genom att utöka det digitala stödet och skapa fler distansmöten, en avdelning som under de senaste två åren har fördubblat sina anställda.

Men kort efter att nedskärningarna hade påbörjats kom coronapandemin.

– Det var inget vi kunde ha vetat innan beslutet togs, och inte heller att arbetslösheten skulle skjuta i höjden, säger Hans G Larsson, presschef på Arbetsförmedlingen.

Ännu svårare för långtidsarbetslösa att hitta jobb

Pandemin och att restriktionerna ledde till en skjuts i digitaliseringen gjorde att de långtidsarbetslösa nu har det ännu svårare.

– Avvecklingen av kontor gjordes efter en så noggrann analys som var möjlig just med tanke på kommunikationer och restider. Detta med service och kontaktvägar är något som vi ständigt ser över och utvecklar, säger Hans G Larsson.

Arbetslösa som inte kan använda datorer måste få hjälp av andra än bara Arbetsförmedlingen, anser Hans G Larsson, presschef på Arbetsförmedlingen- Foto: Arbetsförmedlingen 
Arbetslösa som inte kan använda datorer måste få hjälp av andra än bara Arbetsförmedlingen, anser Hans G Larsson, presschef på Arbetsförmedlingen- Foto: Arbetsförmedlingen 

Men vem ska hjälpa de arbetslösa som inte är digitaliserade om inte ni gör det?

– Det måste vara en samverkan mellan massa goda krafter, kommuner, utbildningssystemet och vi har vår roll. Det finns inte en enkel lösning, säger Hans G Larsson.

Men Yodit Haile Selassie pekar också på kommunernas roll för personerna som behöver ekonomiskt bistånd. Hon ifrågasätter att socialtjänsten nekar dem försörjningsstöd när det är uppenbart att problemet ligger hos Arbetsförmedlingen.

– Varje individ har ett eget ansvar att själv visa att man gjort allt för att få jobb, men hur ska man kunna göra det när det ligger på statens nivå att systemet inte fungerar, eftersom man inte kan besöka en handläggare? säger hon.

Känner inte till problemet

Roy Melchert på SKR känner dock inte till att kommunerna nekat personer försörjningsstöd på grund av Arbetsförmedlingens nedskärningar.

– Det är inte något jag har hört, men sådana här historier bevisar bara att det behövs ett välfungerande samarbete operativt och praktiskt så att individer inte hamnar i kläm. Det ska ske sömlöst, säger han.

Läs mer:

Kommunerna lägger miljarder på jobbaktivitet utan bevisad effekt (Syre 24/10 2021)

Kraven på aktivitet ledde till skulder: ”Hur ska jag någonsin kunna betala tillbaka?” (Syre 24/10 2021)

Jobbaktiviteten minskade behovet av ekonomiskt bistånd (Syre 24/10 2021)