Radar · Miljö

Rekordhöga halter av växthusgaser under svalare 2021

Kartan visar vilka områden som blivit varmare eller kallare under 2021 jämfört med de två tidigare decennierna.

Jämfört med de senaste sju åren hör 2021 till de svalare, men dessa sju år är å andra sidan de varmaste som uppmätts. EU:s jordobservationsprogram Copernicus presenterade i dag sina observationer för fjolåret, däribland fortsatt stigande halter av växthusgaser i atmosfären, i synnerhet metan.

Copernicus är Europeiska unionens jordobservationsprogram som samarbetar med flera andra EU-instanser liksom unionens medlemsstater. Man gör klimatobservationer över hela jorden med hjälp av bland annat satelliter, och i dag hölls en digital presskonferens där Freja Vamborg, seniorforskare på C3S (Copernicus climate change service) redogjorde för utvecklingen för 2021.

Att en del områden uppmätt lägre temperaturer kan bero på väderfenomenet La niña, förklarar Freja Vamborg från Copernicus climate change service
Att en del områden uppmätt lägre temperaturer kan bero på väderfenomenet La niña, förklarar Freja Vamborg från Copernicus climate change service. Pressbild. 

Hon kunde berätta att medeltemperaturen under året var 0,3 grader högre än genomsnittet för perioden 1991-2020, och 1,1-1,2 grader högre än förindustriella nivåer, det vill säga perioden mellan 1850 och 1900. I det kortare perspektivet blev 2021 det femte varmaste året under de senaste sju åren – dessa sju år är dock de varmaste som uppmätts hittills.

Utsläppen fortsätter öka

Sommaren i Europa var också den varmaste som registrerats, med mycket extremväder i minne, både värmeböljor och bränder i medelhavsregionen och kraftiga regn och översvämningar i bland annat Tyskland och Belgien. Liknande extremväder förekom som bekant också i andra delar av världen, som USA, Kanada och Sibirien. I en del områden är medeltemperaturen något lägre än tidigare – det kan bero på väderfenomenet La Niña, som uppstår när vindarna från Stilla havet mot Australien blåser starkare och mer ihållande än vanligt.

Andelen metan i luften ökar stadigt
Andelen metan i luften ökar stadigt. Grafik: University of Bremen for Copernicus Climate Change Service and the Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Halterna av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka med en rekordnotering för koldioxid, med ett medelvärde på 414.3 ppm (miljondel) och en årlig ökning på cikra 2,4 ppm. Medan ökningstakten för koldioxid har avtagit något de senaste åren – 2016 låg den på 3 ppm – så ökar halterna av metan i atmosfären desto snabbare. Ökningstakten för 2021 låg på cirka 16,3 ppb (miljarddel) per år, vilket gjorde att medelvärdet landade på 1876 ppb. Varför just metanet har fått sådan fart fick panelen flera frågor om, men de var inte helt lätta att besvara.

– 40 procent av metanet kommer från naturliga källor medan 60 procent är antropogena. Det är svårt att säga vilken del som är ansvarig för ökningen, sa Vincent Henri Peuch, chef för Copernicus atmosphere monitoring service.

Pandemiåren 2020 och 2021 medförde en liten minskning av utsläpp, men den är verkligen marginell, knappt 5 procent, sa Peuch.

– Huvuddelen av utsläppen är fortfarande på en hög nivå.

Läs mer: 

Nytt värmerekord i Alaska 

Ny rapport: Extremväder blir vanligare i Europa

Fossila bränslen bakom ökade utsläpp av metangas

Metanutsläppen i världen ökar – når inte Parismålen

Fakta

Copernicus-programmet samordnas och förvaltas av EU-kommissionen. Det genomförs i partnerskap med medlemsländerna, Europeiska rymdorganisationen (ESA), Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (Eutmetsat), Europacentret för medellånga väderprognoser (ECMWF), EU-organ och Mercator Océan.