Radar · Miljö

Ny rapport: Extremväder blir vanligare i Europa

Extremväder såsom översvämningarna i Tyskland i somras kommer att bli vanligare i framtiden.

Europa kommer få se mer skyfall, mer torka och större brandrisk. Extrema väderhändelser och andra klimatrelaterade risker kommer att fortsätta öka i antal och styrka, visar en ny rapport som Europeiska miljöbyrån, EEA släppt idag.

De största klimatrelaterade riskerna i Europa, hur har de utvecklats över tid och hur kommer de att utvecklas framöver. Det ger Europeiska miljöbyråns nya interaktiva rapport Europe’s changing climate hazards svar på. Rapporten ger en detaljerad prognos, för första gången över alla områden i Europa, och syftar till att ge underlag för beslutsfattare och experter i medlemsländerna som arbetar med klimatanpassning.

Och det kommer att finnas en del att göra. Huvudbudskapet i rapporten upprepar budskapet från den senaste IPCC-rapporten, att de mänskliga orsakade klimatförändringarna otvetydigt är orsaken till en ökning i antalet extremväderevent. Och med en ökande medeltemperatur kommer européerna att få förbereda sig på både längre torkperioder och ökad brandrisk såväl som mer regn och översvämningar.

På regional nivå så konstaterar rapportförfattarna att södra Europa kommer att uppleva längre torkperioder, extremare sommartemperaturer och en ökad brandrisk.

Vi i norra Europa kommer istället behöva ställa in oss på mer regn, både i form av ökad årlig nederbörd och kraftigare skyfall.

I Centraleuropa kan man förvänta sig såväl minskad nederbörd under sommaren som fler extremväder såsom översvämningar, kraftiga skyfall, torka och brandrisk.

Även haven kommer att påverkas, med höjda havsnivåer i samtliga hav i Europa, utom norra Östersjön, tillsammans med en ökad vattentemperatur och en ökad havsförsurning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV