Radar · Politik

Civilsamhället granskar klimatpolitiken: ”Inger inte förtroende”

Den nystartade alliansen ARK har granskat riksdagspartiernas svar på sju frågor om klimatet.

Majoriteten av riksdagspartierna saknar en konkret plan för hur Sverige ska klimatomställas. Det konstaterar Allians för rättvis klimatomställning (ARK), som består av flera olika aktörer från det svenska civilsamhället, i en ny granskning.

På onsdagen släppte det nystartade Allians för rättvis klimatomställning (ARK), som består av bland annat Naturskyddsföreningen, Sametinget, Fältbiologerna och Unionen, sin nya granskning av riksdagspartiernas klimatpolitik. De konstaterar att många av partierna har sänkt ribban för klimatpolitiken.

– De största partierna tycks helt sakna planer för hur de tänker ställa om Sverige. Det inger inte förtroende för hur Sverige ska bidra till att Parisavtalet uppfylls, säger Kristina Persson, tidigare statsråd i Stefan Löfvens regering och en av de som har granskat partiernas svar, i ett pressmeddelande.

”Lite absurt”

Granskningen är baserad på en enkätundersökning med sju frågor om partiernas klimatmål. De flesta av enkätsvaren som kommit in har varit ”häpnadsväckande vaga och svaga”, menar organisationerna.

De riktar särskild kritik mot två av de största riksdagspartierna – Moderaterna och Socialdemokraterna. Moderaterna är det enda partiet som har avstått från att svara på enkäten och Socialdemokraternas svar ”håller en nästan häpnadsväckande låg kvalitet och saknar helhetssyn”, enligt ARK. 

– Det är lite absurt med tanke på partiets stora resurser och att klimatet är en av partiets tre profilfrågor. Allt fler näringslivstoppar efterlyser politiskt ledarskap. Men tyvärr har Magdalena Andersson inte tagit på sig en sådan pådrivande och entusiasmerande roll. Att Moderaterna inte svarar alls är under all kritik och säger mycket om hur lågt de prioriterar klimatomställningen, säger biologen Stefan Edman, som har deltagit i granskningen.

MP, V och C i topp

Enligt ARK finns det tre partier som i granskningen sticker ut som ”mer ambitiösa och konkreta” – Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. ARK betonar bland annat vikten av att dessa tre partier har inkluderat rättviseperspektiv i enkätsvaren.

– Rättvisefrågorna måste tas i beaktning för att inte skapa motstånd mot den förändring som ändå en majoritet vill ska ske, då den är nödvändig. Samtliga partier bör ha en plan för att möta vår tids största utmaning på ett sätt som värnar om allas framtid, oavsett vem du är eller var du bor, säger en av granskarna, Ann-Katrin Dolium från Unionen.

Läs mer :

Naturskyddsföreningen rankar partiernas miljölöften: ”Oroande”

Valgranskning: Få partier har tillräckliga miljöambitioner

Stor politisk oenighet när partierna frågades ut om klimatet