Radar · Miljö

Sametinget på väg till Cop15: ”Alla frågor är miljöfrågor”

På måndag inleds FN-mötet Cop15, där ett nytt avtal för världens biologiska mångfald ska tas fram.

I dag beger sig tre representanter från Sametinget mot Kanada för att delta i FN-toppmötet Cop15 i Montreal.

På måndag inleds FN:s toppmöte Cop15 i Montreal, Kanada. Under drygt två veckor ska ett nytt globalt avtal förhandlas fram med syftet att stoppa den snabba förlusten av natur.

I dag, torsdag, åker tre representanter från Sametinget mot Kanada för att delta i mötet. En av representanterna, juristen Matilda Månsson, skriver i ett mejl till Syre att alla frågor är miljöfrågor ur ett samiskt perspektiv. 

– Miljön berör alla aspekter av våra liv och vår omgivning. Natur går inte att skilja från kultur, människan och miljön hör ihop och kan inte särskiljas från varandra. Betydelsen av och situationen för den biologiska mångfalden uppmärksammas inte i lika stor utsträckning som exempelvis klimatförändringar, trots att nuläget är mycket allvarligt. Därför gör vi vad vi kan för att sätta frågor om biologisk mångfald i centrum och vara vägvisare för ett synsätt som respekterar naturen och hur den kan nyttjas och förvaltas på ett hållbart sätt. 

Sametinget arbetar för att det nya ramverket ska synliggöra och respektera urfolks och lokala samhällens roll, betydelse och bidrag för att uppfylla konventionens mål, berättar hon vidare.

– Det innebär bland annat att traditionell kunskap erkänns och används i beslutsprocesser och förvaltning som rör natur, att bärare av sådan kunskap involveras och blir delaktiga i beslutsfattande, att hållbart sedvanebruk – det vill säga nyttjande och bruk av biologisk mångfald utifrån traditioner och sedvänjor – skyddas och främjas och att urfolks rättigheter till bland annat mark och naturresurser respekteras.  

Läs mer:

Stor oenighet när världens biologiska mångfald ska räddas

COP15: EU vill minska fotavtrycket från konsumtion och produktion

Urfolk lämnar kulisserna – kräver ökade rättigheter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV