Zoom

COP15: EU vill minska fotavtrycket från konsumtion och produktion

Inför förhandlingarna om ett "Parisavtal för den biologiska mångfalden", går EU fram med ett förslag om att vår konsumtion och produktion ska hållas inom planetens gränser.

På måndag öppnar miljötoppmötet COP15 som kan resultera i vad som beskrivits som ett “Parisavtal för den biologiska mångfalden”. Syre kan nu berätta att EU har gått fram med ett förslag om att fotavtrycket från vår konsumtion och produktion måste minska. Något som tidigare lyfts av miljöorganisationer.

Efter att ha skjutits upp tre gånger öppnar nu det viktigaste globala toppmötet för den biologiska mångfalden i Kunming, Kina, på måndag. Men Som Syre tidigare berättat kommer något globalt beslut för att rädda den biologiska mångfalden inte att fattas i år, som först var planerat. Istället har det på grund av pandemin skjutits upp till den andra delen av COP15 som går av stapeln i april nästa år. Men en rad förberedande möten har redan ägt rum, där världens länder gett sina synpunkter på ett första utkast som anger vilka mål som ska spikas för den biologiska mångfalden fram till 2030 och 2050, samt hur de ska uppnås.

Välbehövliga kan tyckas, för forskare pekar på att vi nu är på väg in i ett sjätte massutdöende av arter. Förra gången det skedde var det en meteorit som kraschade utanför Yucatanhalvön. Nu är det vi som kraschar djurpopulationer och utrotar arter.

Därför har förhandlingarna tillskrivits stor vikt, då besluten spås få avgörande betydelse för vår miljö under lång tid framöver. Men också för våra möjligheter att bromsa klimatförändringarna.

– En av våra bästa allierade i att tackla klimatförändringarna är naturen, twittrade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i december 2020.

"Det finns inget annat"

Samma år skulle de mål för den biologiska mångfalden som sattes upp av FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) 2011 ha uppnåtts. Det för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden. Av 20 målsättningar uppnåddes inte ett enda. Den mellanstatliga organisationen IPBES som kan jämföras med FN:s klimatpanel, (fast för den biologiska mångfalden) konstaterade så sent som i fjol att förlusten av arter nu sker snabbare än någonsin förr i mänsklighetens historia. Hoppet att vända utvecklingen står till nya starka mål för den globala biologiska mångfalden, som till skillnad från det föregående – uppfylls.

– Det finns inget annat på marknaden som skulle kunna konkurrera med den här möjligheten att påverka den globala utvecklingen, säger Torbjörn Ebenhard, zooekolog och en av Sveriges förhandlare inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald och fortsätter:

– Men det är parterna (länderna) som bestämmer om det verkligen ska bli ett redskap som tar beslut om åtaganden som är strikta och måste följas, gör de inte det, så blir det inte heller så.

Ett första utkast till nytt beslut släpptes av Konventionen för biologisk mångfalds sekretariat i somras och fick ett blandat mottagande av miljöorganisationer, så som Världsnaturfonden WWF. Positivt var att man nu fört in förslag om att skydda trettio procent av hav och land till 2030. Desto sämre var att det saknades konkreta mål som angrep de bakomliggande drivkrafterna till förlusten av biologisk mångfald, så som vår ohållbara konsumtion och produktion.

"Ska minska med x procent"

Men Syre kan nu berätta att en av de tyngsta spelarna med faktiskt förhandlingsmandat, EU som med backning av dess 27 medlemsländer, nu vill få in mål om hur vår konsumtion och produktion kan hållas inom planetens gränser. Det efter att nya diskussionsrundor förts där världens länder haft möjlighet att ha synpunkter på utkastet.

– EU har föreslagit ett mål som säger att det globala fotavtrycket från produktion och konsumtion på miljön ska minska med x procent till 2030. Man har ännu inte satt ned foten på vilken procent, men vi har parametern med. Så det finns på förhandlingsbordet, säger Torbjörn Ebenhard.

Några nya diskussioner på utkastet blir det inte på mötet nästa vecka. Istället kommer förhandlingarna enbart röra den budget som rör konventionen, samt ett politiskt högnivåmöte. En rad politiska utfästelser väntas, men hur de kommer spela in på de faktiska förhandlingarna är ännu oklart. I januari är det återigen dags för delegater från världen över att hamra fram ett konkret textförslag, vars slutversion ska beslutas av världsledarna i Kunming i april.

– Januari blir ett första tillfälle att faktiskt förhandla, så här långt har vi haft input från olika parter (på utkastet) men det är ingenting vi har stött och blött med varandra, säger Torbjörn Ebenhard.

"Vi behöver ställa om"

Därför vet han inte heller hur stort stödet är för att plocka in mål om minskat fotavtryck från konsumtion och produktion. Men en som också hoppas att världens länder nu följer EU:s ställningstagande är Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF, som länge arbetat med att få in mål om att halvera vårt fotavtryck från konsumtion och produktion, i de nya målen för den biologiska mångfalden.

– För att vända trenden behöver vi både naturvårdsåtgärder i form av skydd och restaurering, men också hantera drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald och då är det den ohållbara produktionen och konsumtionen som vi behöver ställa om, säger hon.

Läs mer: 

WWF vill se halverat fotavtryck från konsumtion och produktion

Världens arter illa ute när COP15 skjuts upp – igen