Radar · Miljö

Strid om utsläpp från sjöfarten: ”Räcker inte för att klara Parisavtalet”

Hur ska sjötrafiken nå sina klimatmål? Om det råder det stor oenighet när medlemsländerna inom IMO möts i organisationens miljökommitté i veckan.

Till 2050 ska utsläppen från den internationella sjöfarten halveras. Men redan den här veckan kan ödesdigra beslut tas som knuffar världens fartyg ur kurs. Det varnar en rad länder för, när den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har möte i veckan.

Att utsläppen måste minska är alla överens om. Men den ansedda forskningsorganisationen International Council on Clean Transportation varnar för att sjötrafikens utsläpp istället kan komma att öka det närmsta årtiondet. Orsaken går tillbaka till 2018, när IMO spikade sina klimatmål. Till 2050 ska utsläppen halveras och till 2030 ska koldioxidintensiteten från världen fartyg minska med 40 procent. Det vill säga att de enskilda fartygen ska bli bränslesnålare. Hajar du till är du förmodligen inte ensam.

Läs mer: Förslag för att klara sjötrafikens klimatmål möter skarp kritik

Redan när beslutet togs gick debattvågorna höga, då målet till 2050 kritiserades för att vara för lågt. Men sedan i fjol är det delmålet till 2030 som är i skottlinjen. I grunden till kritiken ligger att även om de enskilda fartygen måste släppa ut mindre koldioxid, kan den vinsten ätas upp av en växande fartygsflotta. Lägg därtill kryphål och dålig uppföljning så kan utsläppen till och med öka, enligt ICCT.

"Behövs mer reglering"

Inför veckans möte inom Internationella sjöfartsorganisationens Miljökommitté vill en rad länder skärpa reglerna kring 2030-målet, däribland Sverige.

– Vi anser att förslagen på kort sikt inte räcker för att uppnå IMO:s långsiktiga mål eller Parisavtalet. Det behövs ytterligare reglering för att nå hela vägen fram och det måste ske skyndsamt, säger Sofia Malmsten, sakkunnig på Transportstyrelsen, som är den myndighet som representerar Sverige i förhandlingarna.

Men nyligen fick länderna ett bakslag. Under ett förberedande möte röstades förslaget ned av bland annat Kina, Ryssland, Norge och Japan. Ändå är inte striden över. Fler länder väntas delta i det möte som börjar på torsdag och Sofia Malmsten tror att det kan gå att få majoritet för de ändringar om bland annat Sverige vill få igenom.

– Alla länder deltar inte i arbetsgruppsmötet, det kan hända att fördelningen ser annorlunda ut i det stora mötet, säger hon.

Kan vara försent

Bland annat rör det om vilka nivåer av koldioxidintensitet som ska nås vilka år. Takten är för långsam, enligt Sofia Malmsten. Dessutom är inga nivåer satta mellan 2027 och 2030, utan det vill bland annat Kina och Ryssland ska spikas 2025. Men då kan det vara försent.

– Det kan vara så mycket som återstår att göra att det blir svårt att få igenom. Det är bättre att ge en tydlig signal redan nu om vad som gäller, säger Sofia Malmsten.

Ö-nationer vill se koldioxidskatt

På mötet ska också åtgärder för att nå klimatmålet till 2050 på lång och medellång sikt diskuteras. Bland annat har Marshallöarna och Solomonöarna föreslagit en global koldioxidskatt. Även världens största rederi Maersk har gjort ett inspel inför mötet där de säger sig vara positiva till det. Men Sverige har ännu inte tagit beslut om vad de vill se för styrmedel som ska sätta målet om halverade utsläpp till 2050 inom räckhåll.

– Vi är positiva till att påbörja diskussionen men det finns flera tänkbara sätt att lösa det, säger Sofia Malmsten.

Läs mer: Världens största rederi vill se koldioxidskatt på bränsle

Den internationella sjöfarten står i dag för runt tre procent av utsläppen i världen, i paritet med Tyskland. Men industrin växer så det knakar och utsläppen med den.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV