Radar · Inrikes

Nytt Attendo-avslöjande: Fusk bakom chefernas bonusmiljoner

Ett nytt avslöjande från Aftonbladet visar att det har förekommit fusk och manipulation kopplat till vårdbolaget Attendos medarbetar- och brukarenkäter, vilka i sin tur har legat till grund för den bonus som delats ut till Attendos chefer.

Chefer och vårdbiträden hos vårdbolaget Attendo har manipulerat bonusgrundande enkäter. Det vittnar flera anställda om i ett nytt avslöjande från Aftonbladet. ”Jag hittade på och fyllde i för att det skulle ge högt resultat”, säger en anställd.

Det fortsätter storma kring det privata vårdbolaget Attendo. Nu avslöjar Aftonbladet att Attendos bonussystem, som vårdjätten nu beslutat att avskaffa, har omfattats av fusk. Det framkommer genom intervjuer som Aftonbladet har gjort med ett 30-tal anställda på Attendo.

Urvalet av personer som Aftonbladet har pratat med omfattas av allt från vårdbiträden till verksamhetschefer. Samtliga har valt att vara anonyma.

Enligt uppgift har bonusen varit kopplad dels till det ekonomiska resultatet och dels till resultatet från medarbetar- och brukarenkäter. De sistnämnda enkäterna, det vill säga medarbetar- och brukarenkäterna, ska vara det som har manipulerats.

Anställd: "Jag hittade på"

I vissa fall ska det ha rört sig om påhittade svar.

– De kunder som vi vet svarar dåligt fick vi inte fråga. När vi inte fick ihop tillräckligt många svar sa chefen att jag skulle svara, berättar en anställd, och fortsätter.

– Jag hittade på och fyllde i för att det skulle ge högt resultat. Det känns inte rätt. Om inte svaren är rättvisa kan vi inte ge bättre vård.

Andra vittnesmål beskriver hur brukare har manipulerats av personal till att ge tillfredställande svar, hur det har fuskats med svar när de ska föras in i digitala system och hur chefer har pressat anställda att inte sätta för låga betyg. 

Attendo slår ifrån sig

Ansvariga på Attendo menar dock att det som framkommit i granskningen tillhör ovanligheterna.

– Vi har nolltolerans för fusk med brukarundersökningar. Vi kan kraftfullt dementera att detta skulle vara vanligt förekommande. Brukarundersökningarna hanteras av Socialstyrelsen och den stora majoriteten svar fylls i direkt av anhöriga, säger Ulrika Eriksson, vd för Attendo Skandinavien, till Aftonbladet.

Hon fortsätter:

– Om fusk med brukarundersökningar trots allt skulle inträffa i något enskilt fall, så vore det tjänstefel och ett allvarligt brott mot våra interna regler. Detta skulle leda till omedelbara konsekvenser.

Även fusk kopplat till medarbetarenkäterna skulle leda till omedelbara åtgärder, menar Ulrika Eriksson.

Läs även: Miljonerna uteblir för cheferna – nu slopar Attendo sitt bonussystem

Läs även: Ny lag ska skydda visselblåsare: ”Ska inte behöva vara rädda”

Läs även: Efter kritiken mot Attendo – förundersökning inleds

Läs även: Anställda höjer rösten mot Attendo: ”Provocerande”

Läs även: Attendo fick 130 miljoner i coronastöd – gav sedan chefer miljonbonus

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV