Radar · Miljö

Fem saker att hålla koll på i nya IPCC-rapporten

Extremväder är en av klimatförändringarnas många förödande följder.

Om en liten stund kan ni via Youtube följa när FN:s klimatpanel släpper sin sjätte rapport om klimatförändringarna. Den mest omfattande sedan 2013. Här är fem områden att hålla utkik efter.

1. Sedan den förra rapporten släpptes 2013 har vetenskapen tagit sjumilakliv framåt, inte minst vad gäller möjligheten att koppla enskilda extrema väderhändelser till klimatförändringarna.

2. Hur snabbt upphettning av jorden sker är beroende av hur känsligt vädersystemet är för ökad koldioxidhalt i atmosfären. Även här har vetenskapen gjort framsteg. Klimatpanelen väntas ge en justerad bild av hur mycket jorden väntas värmas upp om koldioxidhalten fördubblas i atmosfären. Något som kommer att få stor betydelse för hur snabbt beslutsfattare måste vända utsläppskurvan nedåt.

3. Hur molnbildning påverkar klimatsystemet har länge gäckat forskarna och varit förknippat med en rad osäkerheter, då molnen både kan snabba upp – och sakta ned klimatförändringarna. Det senare då de reflekterar solljus. Men molnen kapslar också in den värme som jorden avger. Lägg därtill att upphettningen av jorden väntas kunna öka molnbildningen – så förstår du att frågan är både komplex och avgörande för att förutspå vårt framtida klimat.

4. Antarktis är långt borta förutom för ett fåtal forskare. Men i klimatsammanhang spelar kontinenten med sitt enorma täcke av is och snö en avgörande roll. Havsnivån stiger i takt med att kontinentens ismassa smälter. Hur mycket beror bland annat på om Västantarktis kan förbli stabilt eller om den kollapsar ner i havet. Nya uppskattningar kring hur mycket högre havsvattennivån kommer att stiga, lär bli en nagelbitare. Inte minst för alla de önationer vars existens hotas av klimatförändringarna.

5. När riskerar vi att trilla över 1,5 gradersmålet? Rapporten från IPCC väntas sprida nytt ljus över när det kan komma att ske genom olika utsläppsscenarier. Överskrids målet som slogs fast när Parisavtalet slöts 2015, ökar risken för att hela klimatsystemet förvandlas till ett självspelande piano bortom vår kontroll, då så kallade tröskeleffekter utlöses. En sådan är att istäcket minskar, vilket bidrar till att mindre solljus reflekteras ut i atmosfären.

Här kan ni följa presskonferansen, som sänds med start 10:00. Källa: The conversation. 

Läs mer: Analys: FN:s klimatpanel: Mer extremväder väntar – men hoppet kvarstår
Läs mer: FN:s stora klimatrapport – så här reagerar klimatprofilerna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV