Radar · Miljö

Analys: FN:s klimatpanel: Mer extremväder väntar – men hoppet kvarstår

Vi är på väg att bomma 1,5 graders målet men det är fortfarande inom räckhåll om drastiska utsläppsminskningar genomförs det här årtiondet, enligt IPCC.

Bistra miner mötte den som följde den historiska presskonferensen i samband med att FN:s klimatpanel (IPCC), släppte sin mest omfattande rapport på över sju år. Innehållet är ett beskt piller att svälja. Men i den omfattande rapporten ryms en glimma av hopp, skriver Syres klimatreporter Ossian Sandin i en analys.

Inte nog med att nedbrunna städer, drunknade människor fastlåsta i bilar och ödelagda ekosystem, har präglat sommarens nyhetsrapportering. Det kommer att bli värre, enligt IPCC. Extrema väderhändelser har alltid skett men en av nyheterna i klimatpanelens rapport, är att vetenskapen blivit bättre på att koppla även enskilda händelser till uppvärmningen. Och de spås bli både intensivare och mer frekventa.

Där det tidigare rått tvekan – har nu forskare i dag större möjlighet att slå fast att förödande väderhändelser är en direkt följd av våra handlingar. Särkilt upplyftande är inte heller att både havs- och landbaserade kolsänkor kommer att bli sämre på att dämpa klimatförändringarna, enligt IPCC:s nya uppskattningar. I dag tar de upp runt hälften av våra utsläpp. Men i takt med att vi släpper ut växthusgaser, försämras deras förmåga att täcka upp för våra synder.

Med ord, betoning och grafer målade experterna upp en alarmerande bild. Om utsläppen inte börjar minska drastiskt det här årtiondet, blir det värre  – snabbt, ”en värld där ingen går säker”, säger Inger Andersen, exekutiv direktör för FN:s miljöprogram på presskonferensen.

– Vi måste behandla det som ett omedelbart hot, fortsatte hon.

Gör vi inte det, utan tillåter utsläppen att bli kvar vid dagens nivå kommer vi få räkna med allt större förändringar i vädersystemet, enligt IPCC. Varje halv grad, innebär intensivare perioder av alltifrån torka till skyfall, som riskerar att överskrida kritiska trösklar för vårt jordbruk och hälsa.

Men tar vi IPCC budskap på allvar och minskar utsläppen kraftigt så att vi når nettonollutsläpp runt 2050, är det extremt sannolikt att vi kan hålla temperaturen väl under två grader, enligt klimatpanelen. Då är det mer sannolikt än inte i IPCC:s lingo att temperaturen sedan sjunker till under eller runt 1,5 grader celsius vid sekelskiftet.

En glimma av hopp. Men även om utsläppen upphör, är flera av klimatförändringarnas följder irreversibla. Ismassor kommer att fortsätta smälta, havsnivån höjas och havet försuras och värmas upp i hundratals till tusentals år. Även om utsläppen stannar av.

– De goda nyheterna är att de här irreversibla förändringarna kan saktas ned med starka och uthålliga utsläppsminskningar, säger Inger Andersen.

Ett budskap deltagarna på presskonferensen var måna om skulle gå fram är att vad vi gör i dag, har betydelse. Utvecklingen kan om inte vändas – så dämpas.

I november kommer rapporten vara ett tungt underlag inför COP26 i Glasgow, när världens länder ska ha uppdaterat sina planer på hur de ämnar klara av att uppfylla Parisavtalets mål om att hålla uppvärmningen väl under två grader och sträva mot 1,5 graders uppvärmning, jämfört med förindustriella nivåer. Först då vet vi om världens beslutsfattare tagit det bistra budskapet på allvar.

Läs mer:

Då kan upphettningen av planeten klinga av

Fem saker att hålla koll på i nya IPPC-rapporten

FN rapport ger dyster bild av klimatet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV