Radar · Miljö

FN:s stora klimatrapport – så här reagerar klimatprofilerna: ”Vi är i en nödsituation”

FN:s klimatpanel IPPC har släppt sin första rapport på åtta år – så här reagerar klimatprofilerna på innehållet.

Översvämningar, torka och extremväder. Redan nu är det varmare än det varit på 100 000 år – och jordens temperatur fortsätter att stiga. FN:s klimatpanel IPPC har släppt sin första rapport på åtta år, och det är en mörk framtid som målas upp.

I dag släppte FN:s klimatpanel sin första rapport på åtta år. Det är den största genomgången av den senaste klimatforskningen. 14000 vetenskapliga artiklar ligger till grund för rapporten och det råder ingen tvekan om varför planeten brinner.

FN:s klimatpanel slår fast att det är ett obestridigt faktum att människans utsläpp av växthusgaser har förändrar klimatet. Om 20 år kommer den
den globala medeltemperaturen nå eller passera 1,5 graders uppvärmning.

Rapporten godkändes i fredags av 195 länders regeringar inom IPCC.

Syre har talat med några tongivande debattörer som lyft klimatfrågan.

De är inte förvånade.

Grön Ungdoms språkrör David Ling
Grön Ungdoms språkrör David Ling. Foto: Henrik Montgomery/TT

Davd Ling, språkrör Grön Ungdom: “Naturen slår tillbaka”

– Utifrån rapporteringen inför släppet och läckan tidigare i sommar är det klarlagt och tydligt att läget än en gång är värre än vi trott. Extrema väderhändelser blir mer extrema och oftare förekommande. Naturen slår tillbaka, kan man säga, säger David Ling.

Överraskar det dig att det ser så dystert ut?

– Nej, egentligen inte. IPCC är inte ett organ som ligger i bräschen för klimatforskningen utan de samlar en bred vetenskap i en mittfåra. Därför har man flera gånger underskattat risker och vilken hastighet klimatkrisen utvecklas i. IPCC är liksom inte de domedagsprofeter som de ibland beskrivs som, utan tvärtom ganska försiktiga.

Ellen Gustafsson är talesperson i miljö- och klimatfrågor på tankesmedjan Timbro
Ellen Gustafsson är talesperson i miljö- och klimatfrågor på tankesmedjan Timbro. Foto: Timbro

Ellen Gustafsson, Miljö- och klimatansvarig på Timbro: "Vi har inte tid för ineffektiva panikåtgärder"

– Människan har ökat riskerna med klimatförändringarna, men har också förmågan att ställa om genom ny teknik. Det som blir uppenbart med IPCC:s rapport är behovet av en effektiv klimatpolitik som ger resultat. Vi har inte tid för ineffektiva panikåtgärder. Den som smutsar ner atmosfären måste betala för det genom ett pris på koldioxid. Det måste gälla på fler platser i världen.

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och universitetslektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet: “Utsläppen behöver minska mycket snabbt”

– Rapporten visar vad forskningen säger om klimatförändringen och kunskapen är mer omfattande än någonsin. Hundratals forskare har granskat tusentals vetenskapliga studier i det kanske största vetenskapliga grupparbetet någonsin i historien. Det är otvetydigt att den klimatförändring vi upplever och uppmäter orsakas av människan och ger upphov till enorma skador. Därför behöver utsläppen minska mycket snabbt.
 
– IPCC är oväntat tydlig på att extremväder – som värmeböljor, orkaner, översvämningar och torka – framförallt beror på människans klimatpåverkan och att sådana händelser blir allt vanligare. Det är inte omöjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, som är ett mål i Parisavtalet från 2015, men fönstret för att klara det stängs snabbt. Det gör att snabba utsläppsminskningar behövs. Som jag ser det är det tydligt att vi också i Sverige behöver skarpare mål och framförallt mer kraftfulla åtgärder om målen ska kunna nås. Dessbättre visar forskning att sådana förändringar är ekonomiskt lönsamma även på kort sikt, så det finns ingen anledning att inte omgående öka takten i klimatarbete, inte minst i klimatpolitiken.

Romina Pourmokhtari, ordförande för LUF, menar att det krävs modigare politiker för att utvecklingen ska kunna vändas
Romina Pourmokhtari, ordförande för LUF, menar att det krävs modigare politiker för att utvecklingen ska kunna vändas. Foto: Hamid Ershad Sarabi

Romina Pourmokhtari, ordförande för Liberala ungdomsförbundet: "Många behöver skärpa till sig rejält"

– Det är oroväckande läsning och man tyngs av allvaret. Det är nog också det som krävs för att frågan faktiskt ska tas på allvar. Politiker bär ansvar för att ge optimala förutsättningar för bl.a. fossilfri energi och att påskynda elektrifieringen men vi behöver också ifrågasätta alla dem som slipper betala för sina utsläpp. Varför är båtdiesel praktiskt taget gratis att bränna upp och metangasutsläpp från köttindustrin står inte heller för sin kostnad. Mycket ligger också i EU där man idag subventionerar fossila bränslen med en summa lika stor som Sveriges stadsbudget. Många behöver skärpa till sig rejält. Det innefattar Moderater som gullar med oljelobbyn, Centerpartister som skyddar livsmedelsindustrin framför klimatet och miljöpartister som hellre bränner kol än att nyttja modern kärnkraftsteknik.

– Med modigare politiker som vågar gå mot strömmen så kan vi vända på den här fruktansvärda utvecklingen. Tyvärr ser jag än så länge precis som alla andra företag som greenwashar och G7-möten som avslutas med hummer och stek-BBQ.

Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör för Miljöpartiet
Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör för Miljöpartiet. Foto: Syre.

Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör för Miljöpartiet: "Obekvämt men ärligt"

– Ett väntat innehåll, om än försiktigt formulerad sammanfattning. Ett akut problem är att den “omställning” politiker nu talar om medför ökande användning av fossila bränslen. Koldioxidbudgeten minskar således snabbt på grund av att “omställning” inte medför nödvändig omtanke. Vi måste inse att vi inte klarar ens 3 grader utan en hållbar livsstil. Obekvämt men ärligt budskap.

Gustav Fridolin, krönikör för Syre och tidigare språkrör för Miljöpartiet
Gustav Fridolin, krönikör för Syre och tidigare språkrör för Miljöpartiet. Foto: Susanna Persson Öste/TT

Gustav Fridolin, Krönikör på Syre och f.d. MP-språkrör: “Den makthavare som väljer att inte agera tar ansvar för att förstöra livet för miljarder människor”

– IPCC slår fast det senare tids forskning och händelser visat: dels är konsekvenserna redan av dagens uppvärmning värre än vi tidigare trott, dels går upphettningen snabbare än prognoserna först förutspådde. Den makthavare som nu väljer att inte agera tar därmed också ansvar för att förstöra livet för miljarder människor och förutsättningarna för ett civiliserat samhälle, säger Gustav Fridolin.

Kajsa Kosonen, politisk rådgivare för klimat- och energifrågor på Greenpeace
Kajsa Kosonen, politisk rådgivare för klimat- och energifrågor på Greenpeace. Foto: Jeremy Sutton-Hibbert/Greenpeace.

Kaisa Kosonen, politisk rådgivare för klimat- och energifrågor på Greenpeace: "Vi tar med oss den till domstolarna"

– Medan regeringar kryper fram långsamt mot att minska utsläppen, tar klimatkrisen just nu över hela samhällen till följd av skogsbränder, extrema översvämningar och torka. Kapplöpningen pågår och IPCC har just förstärkt sambandet mellan koldioxidutsläpp och förvärrade extremväder vilket innebär att om regeringarna inte gräver djupare än sina för närvarande svaga 2030-mål för utsläppsminskningar kan mänskligheten förlora loppet.

– Vi kommer inte att låta den här rapporten hamna på hyllan genom ytterligare passivitet. Istället tar vi med oss den till domstolarna. Genom att stärka de vetenskapliga bevisen mellan mänskliga utsläpp och extremväder har IPCC tillhandahållit nya, kraftfulla medel för människor världen över att hålla fossilindustrin och regeringar direkt ansvariga för klimatkrisen. Vi behöver bara titta på den senaste vinsten för en rad miljöorganisationer i domstolen mot Shell för att inse hur kraftfull vetenskap från IPCC kan vara.

Henrik Petren från Klimatsvaret Sverige kräver att ett heltäckande pris på växthusgasutsläpp införs
Henrik Petren från Klimatsvaret Sverige kräver att ett heltäckande pris på växthusgasutsläpp införs. Foto: Privat

Henrik Petren, Klimatsvaret Sverige: "Världen ligger långt efter"

– För varje rapport står det alltmer klart att riskerna är större än man ansett tidigare och att världen ligger långt efter i vad som behöver göras. För att pressa ner utsläppen behövs ett heltäckande pris på växthusgasutsläpp, på det sätt som Klimatsvaret föreslår, där man tar ut en stigande avgift så nära källan som möjligt och delar ut intäkterna till medborgarna som omställningshjälp. Bara så kan priset på utsläpp bli högt nog tillräckligt snabbt.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg
Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Foto: Virginia Mayo/TT.

Greta Thunberg, klimataktivist och opinionsbildare: "Bekräftar det vi redan vet"

“Den nya IPCC -rapporten innehåller inga riktiga överraskningar. Den bekräftar det vi redan vet från tusentals tidigare studier och rapporter – att vi är i en nödsituation. Det är en stadig (men försiktig) sammanfattning av den bästa, i dag tillgängliga vetenskapen. Rapporten säger inte vad vi ska göra. Det är upp till oss att vara modiga och fatta beslut baserat på de vetenskapliga bevis som finns i dessa rapporter. Vi kan fortfarande undvika de värsta konsekvenserna, men inte om vi fortsätter som i dag, och inte utan att betrakta krisen som en kris” skriver Greta Thunberg på sitt Twitterkonto.

Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker, hoppas att nya IPCC-rapporten blir en väckarklocka
Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker, hoppas att nya IPCC-rapporten blir en väckarklocka. Foto: Fredrik Persson/TT

Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker: "Jag hoppas det här blir en väckarklocka"

– Forskningen slår nu fast att det är mänsklig påverkan som ligger bakom de översvämningar, skogsbränder och torkor vi idag ser runt om i världen. FN:s klimatpanel målar upp värsta-fall-scenarios med bland annat kraftigt höjda havsnivåer som skulle göra många tätbefolkade platser helt obeboeliga, säger Europaparlamentariker Jytte Guteland (S).
 
– Jag hoppas det här blir en väckarklocka inför klimattoppmötet COP26 i höst. Över 80 länder har ännu inte uppdaterat sina löften och inget land i världen lever idag i linje med 1,5-gradersmålet.

Anders Wijkman, debattör och författare och tidigare politiker med ett långvarigt engagemang för miljö och hållbarhet
Anders Wijkman, debattör och författare och tidigare politiker med ett långvarigt engagemang för miljö och hållbarhet. Foto: privat.

Anders Wijkman, debattör, författare och tidigare politiker: "Slår ner som en bomb"

– Rapporten slår ner som en bomb. Jag känner en blandning av sorg och ilska. Vi har känt till riskerna i mer än trettio år och gjort nästan ingenting  för att ställa om ekonomin. Möjligheten nu att ställa om i ordnade former är försvinnande små. Orsaken är att vi startar så sent. Vi kan se fram emot rader av allvarliga störningar mot samhällen och människor över hela jorden. De sociala konsekvenserna riskerat att bli katastrofala. Storskalig migration är ett exempel.

– Vi måste sluta sätta vår tilltro till olika typer av klimatkompensation och
teknologier som bara existerar på ritbordet. Istället måste vi dra ned på utsläppen med minst 10% årligen och acceptera att vi inte kan fortsätta leva precis som vanligt. Långa flygresor, stora bilar och båtar, hög köttkonsumtion, slit-och slängkonsumtion måste vi ompröva.

Jessica Rosencrantz, klimat- och miljöpolitisk talesperson för Moderaterna
Jessica Rosencrantz, klimat- och miljöpolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: Moderaterna.

Jessica Rosencrantz, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna: "Behövs mindre symbolpolitik och fler hållbara lösningar"

– Rapporten visar på allvaret i klimatförändringarna. Fokus för alla politiker måste nu ligga på åtgärder som har en verklig effekt på utsläppen idag och i framtiden, både på lokal, nationell och global nivå.

– Regeringen måste också inse allvaret. Regeringen saknar förslag på åtgärder som gör skillnad på riktigt och en agenda för det globala klimatarbetet. Nu behövs det mindre symbolpolitik och fler hållbara lösningar. Inte minst ett globalt pris på utsläpp och mer fossilfri el till både transporter och industri. Det tänker jag och Moderaterna arbeta för.

Kimberly Nicholas, klimatforskare vid Lunds universitet
Kimberly Nicholas, klimatforskare vid Lunds universitet. Foto: Simon Charles Florian Rose.

Kimberly Nicholas, klimatforskare, Lunds universitet: "Lämna fossila bränslen i marken"

– Dagens IPCC -rapport visar att vi inte har någon tid att förlora. Om vi vill stoppa klimatnedbrytningen måste vi lämna fossila bränslen som kol, olja och gas i marken.

Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna, säger att alla politiker som inte gör allt för att hejda utsläppen genom en rättvis omställning har blod på sina händer
Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna, säger att alla politiker som inte gör allt för att hejda utsläppen genom en rättvis omställning har blod på sina händer.

Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna: "Absurt"

– IPCC:s nya rapport ger tydliga besked: våra växthusgasutsläpp har redan ökat risken för den typ av extrema naturkatastrofer vi i år sett i bl.a. Tyskland, Belgien, Kina, Nordamerika och Sibirien. Varje politiker som inte gör allt i sin makt för att hejda utsläppen genom en rättvis omställning har blod på sina händer. Att de flesta riksdagspartier i detta läge verkar vilja öppna för ytterligare exploatering av våra sista naturskogar och stränder – vilket skadar både klimatet och den biologiska mångfalden – är absurt.

– Som forskningen visar behöver vi nu ett totalstopp för nya utsläpp från rika länder som Sverige, skydd för våra sista naturskogar och rewilding som återskapar ekosystemens förmåga att binda kol och bromsa artdöden.

Läs mer: 

Fem saker att hålla koll på i nya IPPC-rapporten

FN-rapport ger dyster bild av klimatet