Radar

LO: Fel att den nya lättnaden i sjukförsäkringen tar 1,5 år

Susanna Gideonsson, ordförande i fackförbundet LO anser att regeländringen om normalt förekommande arbete kunde ha varit på plats inom ett halvår.

Den kritiserade regeln om normalt förekommande arbete ska ändras. Men lagändringen sker först hösten 2022. Det är för lång tid, anser LO, som vill att den tillfälliga lättnaden vid dag 180 ska fortsätta under tiden.

Igår bestämde regeringen och samarbetspartierna att arbetsförmågan hos personer som har varit sjukskrivna i ett halvår ska prövas mot en given yrkeskategori. Tidigare slutade denna grupp att få sjukpenning om de kunde ta ett ”normalt förekommande arbete” som det stod i lagen. Men dessa ”normalt förekommande arbeten” var ofta fiktiva, och många som var för sjuka för att kunna jobba blev då utkastade ur sjukförsäkringen.

Men nu ska alltså Försäkringskassan bli tvingad att tala om vilken yrkeskategori som man tänker sig att dessa personer ska kunna jobba i. Går det inte att hitta en yrkeskategori som passar personens arbetsförmåga lär hen fortsätta få sjukpenning. Lagändringen var ett av flera förslag i en statlig utredning om förbättringar inom sjukförsäkringen som kom för drygt ett år sedan.

”För lång tid”

Lagändringen kommer dock träda i kraft först hösten 2022. Det är för lång tid, anser LO, även om de välkomnar lagändringen.

– Vi tycker att det är orimligt. Det hade kunnat räcka med ett halvår så lagen kunde träda i kraft i höst i stället, säger Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, till tidningen Arbetet.

Orsaken till att det tar så lång tid är att arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste förbereda sig inför förändringen, uppger tidningen.

Eftersom det tar ett och ett halvt år vill Susanna Gideonsson att den tillfälliga lättnaden i sjukförsäkringen ska fortsätta under tiden. Den går ut på att personer som väntar på vård eller rehabilitering ska undantas från prövningen vid dag 180.

Regleringsbrevet ska också ändras

Förutom lagändringen av normalt förekommande arbete bestämde regeringen igår att även skriva om en formulering i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Regleringsbrevet är ett sätt som regeringen kan styra Försäkringskassan. Tidigare stod det att myndigheten skulle jobba aktivt för att sjukpenningtalen skulle minska, men i det nya regleringsbrevet betonas istället att Försäkringskassans samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar långsiktigt med fokus på förebyggande insatser, tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samordning, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Läs också: Regeringen: Dessa förändringar behöver Försäkringskassan göra (Syre 8/4-2021), Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord (Syre 30/1-2021), Hopp om lättnader i sjukförsäkringen (Syre 30/1-2021) Så har sjukförsäkringen försämrats sedan 1970-talet (Syre 30/1-2021).