Zoom

EU:s revisionsrätt: EU:s gränsbyrå Frontex misslyckas med sitt uppdrag

En flykting som just korsat egeiska havet håller i en bebis, som också var ombord på den lilla båten.

Frontex, EU:s gränsbyrå, misslyckas med sitt uppdrag. Det menar nu EU:s egen revisionsrätt i en ny rapport. Det är inte den första rapporten som slår ner på Frontex aktiviteter – myndigheten utreds i skrivande stund för både interna missförhållanden och brott mot flyktingar från flera håll.

I en ny rapport konstaterar EU:s revisionsrätt att EU:s gränsbyrå Frontex inte klarar det uppdrag de ska utföra. Kritiken från EU:s revisionsrätt handlar om att EU-myndigheten inte har klarat av att hjälpa medlemsländerna och Schengenländerna med att förvalta EU:s yttre gränser. Bland annat så har Frontex inte lyckas med att bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet så som mandaten kräver.

I EU-parlamentet pyr missnöjet över myndigheten, och en arbetsgrupp med parlamentariker från samtliga grupper i parlamentet arbetar med en egen utredning av Frontex. Flera parlamentariker har krävt att chefen för Frontex, Fabrice Leggeri, avgår. Den senaste rapporten kallas av svenska EU-parlamentarikern Malin Björk (V) för en ”riktig skandal”.

– Det här är en riktig skandal. Det är oerhört allvarlig kritik som revisorerna riktar mot Frontex. Att en av EU:s största myndigheter, med en budget på närmare fem miljarder kronor, inte redovisar vart pengarna faktiskt går är vettlöst. Att denna totala brist på transparens också sammanfaller med att myndigheten vuxit och fått ett kraftigt utökat ansvarsområde, gör det hela extra allvarligt, säger Malin Björk (V).

Även EU-parlamentarikern Evin Incir (S) menar att det är allvarlig kritik som kommer från revisionsrätten:

– Det här är allvarlig kritik som visar på att Frontex inte sköter sitt uppdrag. Detta är särskilt oroande dels eftersom Fontex har en mycket viktig uppgift i att säkra EU:s yttre gränser, och dels eftersom det är EU:s största myndighet med stora ekonomiska resurser.

– Enligt rapporten har Frontex endast genomfört fyra av sina sex viktigaste uppdrag på ett tillfredställande sätt. Frontex har dessutom just fått nya utökade arbetsuppgifter så dessa uppgifter kastar tvivel över om man kommer kunna ta sig an dem på ett bra sätt i nuläget.

Evin Incir (S)
Evin Incir (S). Foto: Alexis Haulot

Utökade befogenheter trots allt

Frontex har de senaste åren givits utökade befogenheter och har gått från att ha en samordnande och stöttande roll till en operativ roll – men interna problem gör att arbetet inte genomförs effektivt. Frontex uppdrag förändrades och utökades först 2016 och sedan 2019 – men enligt revisionens granskning har Frontex inte fullt ut genomfört det som det utökade mandatet från 2016 säger, och man uppmärksammar också flera risker i samband med Frontex mandat från 2019. Frontex budget ökar nu stadigt år för år och ska snart uppgå till 900 miljoner euro om året, vilket gör den till en av EU:s absolut största.

År 2027 ska man ha en stående styrka på 10 000 gränsvakter, som ska arbeta under EU-flagg och inte lånas in från medlemsländer så som det fungerat fram till årskiftet 2020-2021. Den stående styrkan ska om Frontex ledning får som den vill snart också vara beväpnad, en process som kantas av svårigheter då det annars är landet som lånar ut personal till Frontex som ansvarar för de tillstånd som krävs för att bära vapen.

Malin Björk
Malin Björk. Foto: Fredrik Persson/TT

Inte första gången Frontex kritiseras

Det är inte första gången Frontex blir föremål för svidande kritik på mycket kort tid. För några veckor sedan sa Frontex egna tjänsteperson med ansvar för mänskliga rättigheter att byrån inte lever upp till dessa i sina uppdrag. Frontex ska till sommaren tillsätta ytterligare 40 personer med uppgift att övervaka att de lever upp till mänskliga rättigheter – och om inte – se till att de gör det. De tjänsterna skulle egentligen ha varit tillsatta redan i december 2020.

EU-parlamentet har också nekat Frontex ansvarsfrihet. Det innebär i praktiken att det kan bli allvarliga konsekvenser om Frontex inte förbättrar sin verksamhet, som parlamentet anser inte lever upp till de krav och förväntningar man har på myndigheten och att man nu har en kortare period på sig för att visa att man gör det. EU-parlamentets budgetutskott har också makt att frysa EU-myndigheters budget, något Al Jazeera tidigare rapporterat om. Parlamentet har röstat för – men det är dock inte sannolikt att det kommer bli så i praktiken, skriver Al Jazeera.

EU:s antikorruptionsbyrå Olaf utreder också Frontex, exakt vad de tittar på är inte säkert. Men Frontex har anklagats för att ha möten med lobbyister som inte listats i EU:s register över godkända lobbyister, vilket finns samlat på sidan Frontexfiles.eu.

Förväntat att det urartar

Human Rights Watch hör till de stora människorättsorganisationer som riktat skarp kritik mot och ifrågasatt Frontex vid upprepade tillfällen, bland annat här och här.

De mest uppmärksammade brotten är så kallade push backs av flyktingar i Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet. En push-back är en olaglig deportation där någon skickas tillbaka, ofta med brutala metoder, utan att ges rätten att söka asyl. Dessa anklagelser, som flera medier och organisationer samlat omfattande bevis om, har utretts internt av Frontex styrelse (som består av EU-ländernas gränspolischefer) som i mars konstaterade att det inte fanns nog med bevis för att påstå att de var inblandade. EU-kommissionen har länge varit passiv i frågan, men migrationskommissionär Ylva Johanssons tonläge har under våren hårdnat och hon har uttryckt missnöje över Fabrice Leggeris sätt att leda myndigheten.

Frontex chef Fabrice Leggeri, som flera EU-parlamentariker kräver avgår efter de missförhållanden som uppdagats
Frontex chef Fabrice Leggeri, som flera EU-parlamentariker kräver avgår efter de missförhållanden som uppdagats. Och nu riktar även EU:s egen revisionsrätt kritik mot myndigheten. Foto: Virginia Mayo/AP/TT

Frontex operationer i andra länder än Grekland har också ifrågasatts. Bland annat så har myndigheten fryst sina operationer i Ungern. Då hade det exempelvis förekommit flera tusentals push-backs till Serbien som Frontex enligt människorättsorganisationen Ungerska Helsingforskommittén omöjligt kan ha saknat kännedom om. Ungerska Helsingforskommittén har noga kartlagt de många flyktingarna som skickats tillbaka och har alla incidenter samlade på en interaktiv karta. EU-domstolen för mänskliga rättigheter har också, i december 2020, dömt ut de ungerska metoderna och menat att de bryter mot internationell rätt.

EU-parlamentarikern Malin Björk menar att förtroendet för Frontex nu är mer än förbrukat.

– Frontex är ju en politiskt skapad organisation för att hålla människor borta från Europa. Att den urartar på det här sättet är nästan förväntat. Vi i Vänsterpartiet tycker att Sverige helt borde pausa sitt deltagande i alla Frontex-operationer till dess att Frontex visat att man tagit all kritik på allvar och på riktigt vidtar stora åtgärder för att få ordning på myndigheten. EU-parlamentets vänstergrupp, men även den socialdemokratiska gruppen, har länge krävt att Leggeri avgår. Nu måste fler politiska grupper, medlemsländer och även EU-kommissionen, inse att måttet är rågat, säger Malin Björk (V).

Även Socialdemokraterna i EU-parlamentet menar att detta ytterligare förstärker att Frontex är en dysfunktionell myndighet.

– Vi i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet ser detta som ytterligare bevis på vad vi redan under en tid påpekat, Frontex är en myndighet med dysfunktionell ledning. Vi i den socialdemokratiska gruppen har sedan förra året efterlyst Frontex högsta chef, Fabrice Leggeris, avgång då hans ledarskap på EU:s största myndighet uppenbart är undermålig. Vi har också krävt en oberoende utredning, säger Evin Incir (S).

Syre har tidigare rapporterat om Frontex:

EU storsatsar på Frontex: ”Mänskliga rättigheter existerar inte vid gränsen”

Grekland motarbetar flyktinghjälpare och duckar för internationella regler

Frontex trovärdighet fortsatt ifrågasatt: Flera utredningar pågår

Frontex duckar för anklagelser om grova brott på EU-gränsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV