Radar · Miljö

FN-möte om havsbotten startar – ska öppna vägen för djuphavsgruvdrift

Polymetalliska noduler vilar på delar av djuphavsbotten.

Under miljontals år har små potatisformade metallklumpar blivit till i djuphavet, fyllda av värdefulla batterimineraler. Hur de ska få utvinnas kommer att diskuteras under ett två veckor långt FN-möte som påbörjas idag. Men allt fler företag vill istället se ett tillfälligt förbud.

Det rör sig om polymetalliska noduler, som innehåller metaller som kobolt, nickel och koppar. De återfinns på flera tusen meters djup, liggandes på de enorma vidder som världshavets botten delvis utgörs av. Men att utvinna de polymetalliska nodulerna och använda dem till den omställning som skriker efter batterimetaller är kontroversiellt. Djuphavsgruvdriften riskerar att orsaka irreparabla skador på vad som ofta beskrivs som planeten sista oförstörda natur.

– Naturskydd och omställningen från fossila bränslen måste gå hand i hand, vi behöver de naturliga processerna för att möta klimatkrisen, har Louisa Casson, havsexpert på Greenpeace tidigare sagt till Syre.

Läs mer: Jakten på djuphavens Eldorado har börjat

Volvo och Scania säger nej

Gruvbolag har skakat av sig kritiken med att metallerna behövs för omställningen och att gruvdriften till havs är att föredra mot den som sker på land. Miljöorganisationer har å sin sida pekat på behovet av återvinning och att minska konsumtionen av materialintensiva prylar. Men också att påverkan på det marina ekosystemet är svår att överblicka.

När FN-organisationen International Seabed Authority (ISA) öppnar sitt möte idag är det fler än miljöorganisationer som sällat sig till kritikerna. En rad företag har gått ut offentligt med att de vill se ett tillfälligt förbud mot uttag av djuphavsmineraler, tills miljöriskerna är helt utredda eller det inte finns något annat alternativ. Till dem hör bland annat storföretag som Volvo, Northvolt och Scania, Volkswagen, Philips och Google.

Läs mer: Volvo stödjer ett tillfälligt förbud mot djuphavsgruvdrift

Men också EU har genom sin strategi för biologisk mångfald meddelat att unionen ska arbeta för att djuphavsbotten inte ska exploateras tills det går att bevisa att ingen allvarlig skada sker på havsbotten, i linje med försiktighetsprincipen.

"Sverige måste göra sin röst hörd"

Men i somras utlöste önationen Nauro en kontroversiell regel som innebär att nationen kommer att kunna ansöka om ett utvinningstillstånd i samarbete med gruvbolaget The Metals Company, oavsett vilka regler som är på plats om två år. Något som kritiserats för att skynda på processen i förtid, utan att vetenskapen hunnit utreda alla eventuella följder av djuphavsgruvdriften.

– Nu när ”tvåårsregeln” har aktiverats utgör industrins vilja att påbörja gruvdrift på havsbottnarna ett mer akut hot mot livet i haven än någonsin. Sverige är ett av de länder som behöver göra sin röst hörd på ISA-mötet och driva på för ett moratorium för gruvdrift på havsbotten och för ett bättre havsskydd.säger Louisa Casson från Greenpeace inför det möte som börjar idag.

Djuphavsgruvdrift kan också bli aktuell i sprickor vid kontinentalplattorna och i områden med vulkanisk aktivitet, områden där flera av de kritiska batterimetallerna också återfinns.