Radar · Miljö

Ny rapport: Rika måste minska utsläpp: ”En minimal elit har fri lejd”

Ja, de pratar om dig, Mark Zuckerberg.

Koldioxidutsläpp från den rika befolkningen uppskattas öka till år 2030, medan världens fattiga orsakar en bråkdel av den globala uppvärmningen. De rikaste 10 procenten måste minska sina utsläpp drastiskt om klimatmålen ska ha en chans att uppnås, konstaterar en ny rapport från Oxfam.

Oxfam släpper idag en rapport om hur utsläpp av växthusgaser fördelas mellan olika inkomstgrupper i den globala befolkningen. Enligt studien, som är utförd av Institutet för europeisk miljöpolitik (IEEP) och Stockholm Environment Institute (SEI), så kommer diskrepansen mellan utsläppsnivåerna för de rikaste och fattigaste delarna av befolkningen att öka till år 2030. Beräkningarna baseras på de löften från regeringar som föreligger i dag.

Den fattigaste hälften av världens befolkning kommer fortfarande att släppa ut långt under 1,5-gradersnivån, närmare bestämt 0,43 procent, medan de rikaste 1 procenten kommer att överskrida nivån med 30 gånger. De 10 rikaste procenten kommer att överskrida nivån med 9 gånger.

Rymdresa motsvarar en livstids utsläpp

I faktiska utsläpp betyder det att den rikaste procenten uppskattas stå för 70 ton CO2 per capita, medan de fattigaste 50 procenten släpper ut 1 ton per person. En individ som tillhör det ekonomiska toppskiktet skulle behöva minska sina utsläpp med cirka 97 procent jämfört med idag för att nå 1,5-grandersmålets nivå.

– Utsläppen från en enda miljardärs rymdfärd skulle överstiga en livstids utsläpp från någon som tillhör någon av de en miljard människor som räknas till de fattigaste på jorden. En minimal elit verkar ha fri lejd när det kommer till nedsmutsning. Deras överdimensionerade utsläpp ger bränsle åt extremväder över hela jorden och äventyrar de internationella målen för global uppvärmning, säger Nafkote Dabi, klimatpolitisk ledare på Oxfam, i ett pressmeddelande.

De rikas andel ökar

Om man ser till de totala globala utsläppen förväntas den rikaste 1 procenten stå för 16 procent av dessa år 2030. Det är en ökning från 13 procent 1990 och 15 procent 2015. De totala utsläppen från de rikaste 10 procenten kommer att överstiga nivån som krävs för att hålla 1,5-gradersmålet 2030, oavsett vad de andra 90 procenten gör.

– Enbart utsläppen från de mest välbeställda tio procenten kan se till att vi missar den överenskomna gränsen under de kommande nio åren. Det skulle ha katastrofala följder för några av de mest sårbara befolkningarna på jorden, som redan drabbas av dödliga stormar, hunger och nöd, säger Nafkote Dabi.

Enligt Oxfam bör världsledarna rikta in sig på än mer radikala utsläppsminskningar, och de bör säkerställa att i synnerhet världens rikaste får ner sina utsläpp rejält.

Läs mer:

Rika blev rikare – igen

Rikas uppmanas leda klimatskiftet

Oxfam. Ojämlikheten ökar mer än någonsin