Radar · Politik

Oxfam: ”Ojämlikheten ökar mer än någonsin”

Effekterna av coronapandemin är att ojämlikheten ökar mer än man någonsin tidigare uppmätt, uppger Johan Pettersson, generalsekreterare på Oxfam Sverige.

Oxfam varnar för att effekterna av coronapandemin gör att den ekonomiska ojämlikheten i världen kommer öka. När de rikaste ekonomierna återhämtat sig riskerar hundratals miljoner människor att hamna i fattigdom.

”Ojämlikheten ökar mer än man någonsin tidigare uppmätt. Den stora klyftan mellan rika och fattiga visar sig nu vara lika dödlig som viruset”, säger Johan Pettersson, generalsekreterare på Oxfam Sverige, i ett pressmeddelande.

Över 200 miljoner människor hamnat i fattigdom på grund av pandemins ekonomiska effekter och första gången sedan mätningarnas början, för över hundra år sedan, ökar ojämlikheten i nästan alla länder.

Oxfam nya ojämlikhetsrapport, The inequality virus, visar också att det kan ta över ett decennium innan världen är tillbaka på samma fattigdomsnivåer som före pandemin. Däremot tog det bara nio månader innan världens tusen rikaste personers förmögenheter var tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Precis som i Sverige är dödligheten högst i de fattigaste områdena. I till exempel England är dödligheten i covid-19 dubbelt så hög i landets fattigaste områden, jämfört med de rikaste.

Kvinnor har drabbats hårdast av pandemin och är överrepresenterade i lågbetalda jobb med osäkra anställningar. Dessutom är en stor del av den vårdpersonal som kämpar mot coronapandemin kvinnor.

”Extrem ojämlikhet är inte oundvikligt, det är ett politiskt val. Coronapandemin har visat världens akuta behov av ett ekonomiskt system som gynnar alla, inte bara de mest privilegierade”, säger Johan Pettersson.

Oxfam: Såhär ser den globala ojämlikheten ut:

• Fattigdomen och hungern ökar i spåren av pandemin. Pandemin har orsakat den värsta arbetslöshetskrisen på över 90 år och över 200 miljarder personer riskerar att hamna i fattigdom på grund av pandemins ekonomiska effekter.
• Den ekonomiska krisen är över för de rikaste. Världens tio rikaste personer har återhämtat sin ekonomi rekordsnabbt och tjänat en halv biljon dollar under pandemin – en summa som hade räckt till att betala för covid-19-vaccin till hela jordens befolkning och sett till att ingen hamnade i fattigdom på grund av pandemin. 
• Kvinnor drabbas hårdast. Globalt är kvinnor överrepresenterade i lågbetalda jobb med osäkra anställningar, de som drabbats hårdast av coronakrisen. Kvinnor utgör också ungefär 70 procent av vård- och omsorgspersonalen globalt – ofta underbetalda jobb där personalen utsätts för större risker att smittas av covid-19.
• Ojämlikheten kostar människoliv. I Brasilien löper personer med afrikanskt ursprung 40 procent högre risk att dö i covid-19 än vita. I USA hade nära 22 000 svarta och personer med latinamerikanskt ursprung fortfarande levt idag om de haft samma dödlighet som landets vita befolkning. I Frankrike, Indien och Spanien är både smittspridningen och dödligheten högre i fattiga områden. I England är dödligheten i covid-19 dubbelt så hög i landets fattigaste områden, jämfört med de rikaste.
Källa: Oxfams rapport, The Inequality Virus

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV