Radar · Miljö

Utredning: Bromma flygplats kan läggas ner 2025

Ett beslut om nedläggning av Bromma flygplats kan tas redan nästa år, säger Trafikverkets ordförande Magnus Persson, som utrett en förtida avveckling av Bromma.

”Ett beslut om nedläggning av Bromma flygplats kan ske nästa år”. Det säger Trafikverkets ordförande Magnus Persson, som utrett en förtida avveckling av Bromma. Magnus Persson sa också att det är regeringen själva som tar ett beslut, inte riksdagen.

Det är möjligt att lägga ner Bromma flygplats 2025–2027, det sa utredaren Magnus Persson i dag i samband med att han presenterade sin utredning och lämnade den till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Magnus Perssons uppdrag har varit att utreda vilka beslut staten måste ta för att en avveckling av Bromma flygplats ska kunna genomföras på ett ”samhällsekonomiskt effektivt sätt”.

Och enligt Magnus Persson ligger beslutet om en nedläggning hos regeringen, inte riksdagen.

– Riksdagen har gett regeringen mandat att besluta i frågan.

Magnus Persson hänvisar till att riksdagen 2007 överlät frågan till regeringen att bestämma över vilka flygplatser som ska ingå i det ”nationella basutbudet”.

För att processen ska gå vidare måste regeringen enligt Magnus Persson besluta att Bromma flygplats inte längre ska ingå i det nationella basutbudet – en av de tio flygplatser som Swedavia ansvarar för. 

Gör regeringen detta och en rad andra åtgärder bör det ta minst tre år, max fem år att avveckla flygplatsen.

Magnus Persson rekommenderar regeringen att i en skrivelse redogöra för ett eventuellt beslut.

– Regeringen bör gå till riksdagen med en skrivelse för att informera om sin avsikt och sina skäl till nedläggning. Regeringen bör meddela att man avser att ändra i Swedavias bolagsordning, säger Magnus Persson.

Ingen majoritet i riksdagen

Regeringen vill att Bromma flygplats ska läggas ner. Men i riksdagens finns ingen majoritet för att snabbt avveckla Bromma flygplats. Flygplatsen har under våren skapat en stor debatt, efter att miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) meddelande att regeringen ville avveckla Bromma flygplats.

I maj röstade riksdagens trafikutskott ner förslaget om en snabb avveckling och majoriteten i trafikutskottet uppmanade då regeringen att tillsätta en mer utförlig utredning före ett beslut.

– Innan vi kan säga något om Brommas framtid måste vi se vad en nedläggning betyder för tillgängligheten i stort, för beredskapen och redundansen, säger utskottsledamoten Anders Åkesson (C) då till SVT.

"Arlanda kan ta över

Enligt Magnus Persson finns det på kort sikt utrymme för linjeflyget från Bromma på Arlanda. På längre sikt kommer pandemins effekter på flygbolagen att frigöra kapacitet på Arlanda.

– I och med ställningstagandet som Swedavia gjort om att lägga ner Bromma bör man ”brommafiera” Arlanda, bygga om terminaler och annat för att få ett så tidseffektivt resande som möjligt.

Statliga Swedavia, som både driver Bromma och Arlanda, kom i en analys förra året fram till att det inte skulle vara affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en flytt till Arlanda därför vore att föredra, samma linje som också regeringen förespråkar.

Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjlig. – Swedavias konsekvensanalys av en eventuell förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport förra året

”Bra om vi kan lägga ner Bromma 2025”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ansåg utredningen vara ”ett ordentligt faktabaserat underlag”, och att utredningen ger underlag för regeringens beslut.

Tror du att Bromma flygplats kan komma att läggas ner 2025?

– Det vore bra för klimatet om vi kunde lägga ner Bromma till år 2025.

Tomas Eneroth säger att regeringen nu kommer att föra den politiska processen vidare i en ”ansvarfull och i god ordning”.

– Jag ser fram emot att komma till trafikutskottet för att diskutera utredningen,

Artikeln har uppdaterats.

Läs mer:

Trafikutskottet stoppar nedläggningsförslaget av Bromma

Fakta: Skrivelse

En skrivelse är ett meddelande från regeringen till riksdagen om hur man ser på en viss fråga eller hur man har arbetat eller planerar att arbeta med ett visst politikområde. Den innehåller inget förslag till riksdagsbeslut.
Källa: regeringen.se

Fakta: Inrikes flyget minskar

Bromma är den flygplats som drabbats hårdast under pandemin. Under januari i år tappade man hela 98 procent av resenärerna jämfört samma månad i fjol. Arlanda i Stockholm och Landvetter i Göteborg backade med 86 respektive 89 procent.
Källa: Swedavia