Radar · Nyheter

Regeringen vill avveckla Bromma flygplats

Regeringen vill avveckla omstridda Bromma flygplats.

Minskat resande, ökad miljömedvetenhet och bristande lönsamhet. Det är några av skälen till att regeringen nu ska utreda förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats.

Den relativt centralt belägna flygplatsen i Stockholms västra närförort har länge varit omstridd, och nu tycks timmen vara slagen för Bromma. Idag kallade miljö- och klimatminister Per Bolund och infrastrukturminister Tomas Eneroth till presskonferens för att meddela en förestående nedläggning av Bromma flygplats. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska ta fram allt som behövs för att påbörja avvecklingen som innebär att flygtrafiken kommer att koncentreras till Arlanda.

Förändrade flygvanor

Flera faktorer bidrar till att tiden nu är den rätta för nedstängningen; flygandet har minskat betydligt under pandemin men redan innan såg vi en nedgång i inrikestrafiken, sa Per Bolund vid presskonferensen.

– Det är tveksamt om volymerna kommer bli desamma som tidigare, på grund av ökad digitalisering som medför ett minskat behov av affärsresor och den utveckling av distansarbete vi har sett under pandemin.

Tomas Eneroth nämnde också regeringens infrastrukturproposition vars satsningar ska göra järnvägen till en starkare konkurrent till flyget.

En förlustaffär

Vid en avveckling skulle attraktiv mark för bostadsbyggande frigöras, mark som dock har påverkats hårt under de många år flygplatsen varit i drift, närmare bestämt sedan 1936. Utredningen ska undersöka hur marken bäst saneras, och den ska även utreda hur vissa samhällskritiska transporter som gått över Bromma kan säkerställas.

Swedavia, som driver både Bromma och Arlanda samt en handfull andra flygplatser i landet, har konstaterat att det inte längre är affärsmässigt att ha Bromma i drift, något som är en starkt bidragande orsak till beslutet om avveckling.

Utredningen ska ta fram ett första förslag i augusti.

– Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu att styra om trafiken, konstaterade Per Bolund.

Miljöpartiet i Stockholm välkomnade beskedet.

– Äntligen kan Bromma flygplats komma att stängas. Det här har vi arbetat för i åratal, på alla politiska nivåer. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna på riksnivå äntligen har förstått vad som är nödvändigt, säger Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare Daniel Helldén (MP) i ett pressmeddelande.