Zoom

Skarpt läge för aborträtten i USA

 Aborträttsförkämpar och anti-abortaktivister utanför Högsta domstolen i november.

I morgon inleds de muntliga förhandlingarna i prövningen av en lag i Mississippi som förbjuder abort efter vecka 15. Utslaget kan bli avgörande för aborträtten i hela landet och många fruktar att det kan upphäva prejudikatet i fallet Roe mot Wade från 1973 och Planned parenthood mot Casey från 1992.

Striden om aborträtten trappas upp i USA. Efter att de nya lagarna i Texas – som kriminaliserar medhjälp till abort och som i praktiken gör ingreppet förbjudet – fått grönt ljus av Högsta domstolen är oron stor bland aborträttsförespråkare, medan den så kallade prolife-rörelsen vädrar morgonluft. Båda sidorna planerar demonstrationer i Washington i morgon i samband med att fallet Dobbs mot Jackson women’s health organization tas upp i domstolen.

Det gäller den konservativa sydstaten Mississippis lag som förbjuder abort efter vecka 15, dock med vissa undantag för fall som rör våldtäkt, incest och situationer då moderns eller fostrets liv är i fara. Det är emellertid andra aspekter av lagen som gör att den skulle kunna bli prejudicerande och få till följd att Roe mot Wade rivs upp, det vill säga det fall som 1973 ledde till att den grundlagsskyddande rätten till privatliv också omfattade kvinnors rätt till abort.

– Fram till att fostret är livsdugligt får staten inte blanda sig i. Det är en privat angelägenhet och en konstitutionell rättighet. Oavsett vad som händer på delstatsnivå får det inte begränsa rätten till abort enligt Roe mot Wade, förklarar Kristina Castell, policyrådgivare internationella enheten på RFSU.

Strategisk process

Att fallet ifrågasätts nu, nästan 50 år senare, har mycket att göra med att USA alltid varit kraftigt polariserat gällande abortfrågan, tror Kristina Castell.

– Den är i sig stor politik, och det finns starka tankar och åsikter kring frågan. Sedan 2011 har vi sett att över 500 restriktioner kommit till i olika stater för att begränsa aborträtten. Den får inte begränsas så att den inte tillåts, men det går att eliminera tillgången på olika sätt. Sex delstater har bara en klinik och det är otroligt svårt redan i dagsläget för de som är mest utsatta att få tillgång till abort.

"Konsekvenserna kan bli förödande", säger Kristina Castell, policyrådgivare på RFSU:s internationella enhet om det aktuella målet i USA:s högsta domstol
"Konsekvenserna kan bli förödande", säger Kristina Castell, policyrådgivare på RFSU:s internationella enhet om det aktuella målet i USA:s högsta domstol. Foto: Daniel Ivarsson

Det är en väldigt strategisk process, säger Kristina Castell. I fallet med Mississippi beslutade man 2018 att abort inte skulle tillåtas efter vecka 15, men den lagen upphävdes efter att abortkliniken Jackson women’s health organization överklagat. Slutmålet är dock att fallet ska upp i Högsta domstolen, då beslut enbart kan fattas där, beslut som står över alla federala lagar. Och den 1 december kommer HD pröva lagen om 15-veckorgränsen, där parterna är delstaten (åklagaren) mot abortkliniken, den enda i delstaten. Med Trumps domare i tjänst, som är kända för sitt abortmotstånd, är oddsen låga för att Roe mot Wade ersätts med Dobbs mot Jackson women’s health organization.

Flera stater beredda på lagändring

Det kommer fortfarande att rent juridiskt handla om rätten till privatliv och hur lagen, samt tidigare prejudikat, ska tolkas och tillämpas i nuläget. ”En juridisk snårskog”, enligt Kristina Castell, som tror att processen kommer pågå till sommaren. Och om Roe mot Wade upphävs kommer det att ha omedelbar effekt på aborträtten i USA.

– Man tror att 34 stater direkt kommer att begränsa aborträtten. Elva stater har en så kallad trigger law som träder i kraft så fort den tidigare lagen upphävs. Då räknas inte abort som grundläggande och grundlagsskyddad rättighet längre. Och det ger ringar på vattnet, vi har sett flera delstater som tänker i liknande banor.

Gravida slutar inte att göra abort för att aborträtten begränsas, påminner Kristina Castell.

– Konsekvenserna blir ju förödande. Det blir farligare, de mest utsatta drabbas. Har du pengar kan du alltid ta ett flyg, men för andra handlar det om timmars bilresa till närmaste klinik.

Glöm inte motståndet

Den nämnda polariseringen innebär att det samtidigt sker en mobilisering av motstånd, och i det ingår även Biden-administrationen som arbetar för att lagen inte ska godkännas – justitiedepartementet deltar som tredje part i rättsprocessen. Möjligen ett tandlöst motstånd, konstaterar Kristina Castell, eftersom HD i slutändan sitter på makten.

– Även om de är konservativa kan de ju döma till nackdel för Mississippi, allt handlar om den juridiska tolkningen. Men det ser rätt mörkt ut.

Kristina Castell tror att ett beslut till Mississippis fördel framför allt kommer påverka USA, även om andra länder säkerligen kommer att inspireras av det.

– Det är lätt att ha en svart bild med ett växande motstånd och en stark polarisering globalt, men vi får inte glömma att det är fler länder som har liberaliserat abortlagar än tvärtom, och vi ser även en stark mobilisering för kvinnors rättigheter och abortfrågan.

Läs mer:

USA:s abortmotståndare vädrar morgonluft: ”Snart är inget kvar”

Amerika splittrat i abortfrågan medan Mexiko firar historisk seger

Högsta domstolen i USA släpper fram strikt abortlag i Texas

Nu hotas aborträtten i USA – går emot folkets vilja

Fakta: Högsta domstolen (Supreme Court of the United States, SCOTUS)

Den federala domstol som är den högsta rättsliga instansen i USA.
Den består för närvarande av nio domare som utnämns på livstid av presidenten.
Högsta domstolen tar upp mål som gäller tvister mellan olika delstater och mål som har överklagats från lägre instanser.
Högsta domstolen kan också ogiltigförklara beslut som fattats av presidenten eller kongressen.
Källa: Wikipedia

Fakta: Roe mot Wade (Roe v. Wade)

Roe mot Wade är ett av de mest kända rättsfall som behandlats av den Högsta domstolen i USA. Domslutet från år 1973 etablerade att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv.
Fallet inleddes i Texas av advokaten Sarah Weddington, på begäran av Norma McCorvey, en ogift och gravid kvinna, för att ändra på delstatens antiabortlag. Namnet Jane Roe var det alias som användes för anonyma kvinnliga kärande. Dallas Countys allmänne åklagare, Henry Wade, var svarande i fallet.
Före Roe mot Wade hade endast ett begränsat antal delstater infört fri abort, och de flesta delstater var därför tvungna att revidera sin lagstiftning.
Högsta domstolen har senare återupptagit Roe mot Wade i ett fall år 1992, Planned Parenthood v. Casey, men bekräftade då sin tidigare ståndpunkt.
Källa: Wikipedia